Αποχέτευση και διάθεση λυμάτων

Κοινοποίηση σε άλλους

Συλλογή και μεταφορά λυμάτων

Κυρίως σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης των φυσικών πόρων η συλλογή και τη μεταφορά των λυμάτων παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Μόνιμα προβλήματα, όπως η αυξανόμενη περιεκτικότητα στερεών ουσιών στα λύματα που δυσχεραίνει τις συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων, απαιτούν καινοτόμες λύσεις με στόχο τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών και των αντίστοιχων προϊόντων.

Wilo-Drain LP
Drain LP

Σχεδιασμός

Self-priming drainage pump with standard motor for dry well installation

Χρήση

Άντληση ακάθαρτων υδάτων σε

 • Τεχνητές λίμνες
 • Άρδευση με καταιονισμό/άρδευση ελεγχόμενης διάχυσης κήπων και εγκαταστάσεων πρασίνου
 • Κινητή αποστράγγιση

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

Τεχνικά Στοιχεία

 • Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου: 1~230 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας: IP 44
 • Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού: 3 ‐ 35 °C
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 5 mm
 • Σύνδεση: Rp 1½
 • Μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 6 m
Wilo-Drain STS 40
Drain STS 40

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1 ή S3 25%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: B
 • Θερμική παρακολούθηση περιέλιξης
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 ‐ 35 °C
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 40 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 5 m
Wilo-Drain TC 40
Drain TC 40

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου: 1~230 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1 ή S3 25%
 • Αναδυόμενος τρόπος λειτουργίας: S3 25%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμική παρακολούθηση περιέλιξης
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 ‐ 40 °C
 • Μήκος καλωδίου: 5 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 40 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 5 m
Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Drain TM/TMW/TMR 32

Σχεδιασμός

Submersible drainage pump

Χρήση

 • Για την άντληση καθαρού ή ελαφρώς βρώμικου νερού

  • Από δεξαμενές, φρεάτια αποστράγγισης ή λάκκους
  • Σε περίπτωση υπερχείλισης ή πλημμύρας
  • Κατά την αποστράγγιση υπόγειων εισόδων και χώρων

 

TMR

Το TMR είναι κατάλληλο για τη μείωση της στάθμης νερού μέχρι μια υπολοιπόμενη στάθμη 2 mm.

TMW

Στις υποβρύχιες αντλίες που χρησιμοποιούνται σε υγρά φρεάτια, και προς τις οποίες μεταξύ άλλων ρέει νερό πλυντηρίου, σαπουνάδα από νιπτήρα και ντους, μειώνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής λόγω ιζημάτων. Αυτά τα ιζήματα μπορούν να συσσωρευθούν στο φρεάτιο αντλίας και να προκαλέσουν έτσι σχηματισμό λάσπης και δημιουργία δυσωδίας.

Το σύστημα Wilo‐Drain TMW 32 εμποδίζει μέσω της διάταξης στροβιλισμού τη συσσώρευση αυτών των ιζημάτων και τα απομακρύνει μαζί με το ρευστό. Έτσι μειώνονται τα έξοδα και ο χρόνος που χρειάζεται για τον τακτικό καθαρισμό του φρεατίου. Επίσης μειώνεται στο ελάχιστο το πρόβλημα της απόρριψης λάσπης και η τήρηση των κανόνων υγιεινής προστασίας κατά τον καθαρισμό του υγρού φρεατίου.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας IP 68
 • Μέγιστο βάθος βύθισης 3 m
 • Θερμοκρασία υγρών άντλησης 3 ‐ 35 °C, βραχυπρόθεσμα έως 3 λεπτά το πολύ 90 °C
 • Μήκος καλωδίου ανάλογα με τον τύπο από 3 έως 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 10 mm (TMR: 2 mm)
 • Στόμιο κατάθλιψης Rp 1 ¼
Wilo-Drain TS 40-65
Drain TS 40-65

Σχεδιασμός

Submersible drainage pump

Χρήση

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστο ύψος βύθισης:TS 40 = 5 m, TS 50/TS 65 = 10 m
 • Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού: 3 ‐ 35 °C
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 10 mm
 • Στόμιο κατάθλιψης: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½
Wilo-Drain TS/TSW 32
Drain TS/TSW 32

Σχεδιασμός

Submersible drainage pump

Χρήση

 • Για την άντληση καθαρού ή ελαφρώς βρώμικου νερού

  • Από δεξαμενές, φρεάτια αποστράγγισης ή λάκκους
  • Σε περίπτωση υπερχείλισης ή πλημμύρας
  • Κατά την αποστράγγιση υπόγειων εισόδων και χώρων

 • Από την περιοχή του σπιτιού (νερό πλυντηρίου, σαπουνάδα)
 • Από μικρά συντριβάνια, παιχνίδια νερού ή ρυάκια

 

TSW

Στις υποβρύχιες αντλίες που χρησιμοποιούνται σε υγρά φρεάτια, και προς τις οποίες μεταξύ άλλων ρέει νερό πλυντηρίου, σαπουνάδα από νιπτήρα και ντους, μειώνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής τους λόγω ιζημάτων. Αυτά τα ιζήματα μπορούν να συσσωρευθούν στο φρεάτιο αντλίας και να προκαλέσουν έτσι σχηματισμό λάσπης και δημιουργία δυσωδίας.

Το σύστημα Wilo‐Drain TSW 32 εμποδίζει μέσω της διάταξης στροβιλισμού τη συσσώρευση αυτών των ιζημάτων και τα απομακρύνει μαζί με το ρευστό. Έτσι μειώνονται τα έξοδα και ο χρόνος που χρειάζεται για τον τακτικό καθαρισμό του φρεατίου. Επίσης μειώνεται στο ελάχιστο το πρόβλημα της απόρριψης λάσπης και η τήρηση των κανόνων υγιεινής προστασίας κατά τον καθαρισμό του υγρού φρεατίου.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας IP 68
 • Μέγιστο βάθος βύθισης 10 m
 • Μέγ. θερμοκρασία υγρών άντλησης 3-35 °C, βραχυπρόθεσμα έως 3 λεπτά έως 90 °C
 • Μήκος καλωδίου 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 10 mm
 • Στόμιο κατάθλιψης Rp 1 ¼, σύνδεση σωλήνα Ø 32 mm, R1
Wilo-DrainLift Box
DrainLift Box

Σχεδιασμός

Small sewage lifting unit for concealed floor installation

Χρήση

Για την υπόγεια εγκατάσταση, χρησιμοποιείται για την αποστράγγιση

 • Χώρους με κίνδυνο πλημμύρας
 • εισόδων γκαράζ
 • περασμάτων που οδηγούν σε υπόγεια
 • Ντους, νιπτήρες, πλυντήρια ρούχων/πιάτων

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces (according to DIN EN 12050-2) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz
 • Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης 10 m (5 m στα 40/10), με φις σούκο
 • Τρόπος λειτουργίας S3-25%
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρών άντλησης 35 °C, σε 32/8 και 32/11 βραχυπρόθεσμα (3 λεπτά) 90 °C
 • Σύνδεση κατάθλιψης Ø 40 mm
 • Στόμιο εισόδου 100 mm
 • Σύνδεση εξαερισμού 100 mm
 • Βαθμός προστασίας IP 67
 • Μεικτός όγκος δεξαμενής 85 l
 • Όγκος ενεργοποίησης 22 l, σε 40/10 30 l
Wilo-DrainLift M
DrainLift M

Σχεδιασμός

Sewage lifting unit as single pump system or double-pump system

Χρήση

Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αποστράγγιση κατοικιών και βιομηχανικών κτιρίων (π. χ. εστιατόρια, καταστήματα κτλ.). Ακατέργαστα λύματα, τα οποία δεν μπορούν να προσαχθούν μέσω φυσικής κλίσης στο δίκτυο αποχέτευσης και λύματα από τουαλέτες, τα οποία συσσωρεύονται κάτω από τη στάθμη ανάρροιας, πρέπει σύμφωνα με το DIN EN 12056/ DIN 1986-100 να προσάγονται στο δημόσιο δίκτυο υπονόμων μέσω αυτόματης μονάδας άντλησης. Λύματα, τα οποία περιέχουν ορυκτέλαια ή εκρηκτικά αδρανή πρέπει να οδηγούνται μέσω διαχωριστήρα λαδιού ή διαχωριστήρα βενζίνης, λύματα που περιέχουν λίπη μέσω διαχωριστήρα λίπους και λύματα που περιέχουν άμμο μέσω αμμοσυλλεκτών. Σε περιπτώσεις, όπου η ροή προς τη μονάδα άντλησης λυμάτων δεν επιτρέπεται να διακοπεί κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, πρέπει η μονάδα άντλησης να εξοπλίζεται με μία δεύτερη διάταξη άντλησης με ίδια ικανότητα απόδοσης, η οποία εφόσον χρειάζεται ενεργοποιείται αυτόματα (DIN EN 12050‐1 A1).

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Κατανάλωση ισχύος P1 = 1,3 kW
 • Μήκος του καλωδίου του συγκροτήματος προς τον ηλεκτρικό πίνακα 4 m / καλώδιο με βύσμα 1,5 m
 • Τρόπος λειτουργίας S3-15%, 80 sec
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρών άντλησης 40 °C, βραχυπρόθεσμα 3 λεπτά, 60 °C
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 45 mm
 • Σύνδεση κατάθλιψης DN 80
 • Σύνδεση προσαγωγής DN 40 / DN 100 / DN 150
 • Σύνδεση εξαερισμού DN 70
 • Ελάχιστο ύψος προσαγωγής (επίπεδο βάσης μέχρι τη μέση εισόδου της προσαγωγής) 180 mm
 • Βαθμός προστασίας (χωρίς ηλεκτρικό πίνακα) IP 67
 • Μεικτός όγκος δεξαμενής ανάλογα με τον τύπο από 62 έως 115 l
 • Όγκος ενεργοποίησης ανάλογα με τον τύπο, 24 έως 40 l
Wilo-DrainLift S
DrainLift S

Σχεδιασμός

Compact sewage lifting unit as single pump system

Χρήση

Έτοιμη για σύνδεση, πλήρης μονάδα άντλησης λυμάτων σύμφωνα με το DIN EN 12050-1.

Για την άντληση πρωτογενών λυμάτων, τα οποία δεν μπορούν να οδηγηθούν με φυσική κλίση στο αποχετευτικό σύστημα. Το σύστημα Wilo‐DrainLift S πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου DIN EN 12050-1, καθώς και του DIN EN 12056. Οι συμπαγείς διαστάσεις, σε συνδυασμό με επιφάνεια εγκατάστασης που έχει βελτιστοποιηθεί χωροταξικά, καθιστούν δυνατές πολύπλευρες δυνατότητες εφαρμογής σε:

 • Μεταγενέστερη εγκατάσταση ντους, τουαλετών, σε σάουνες κ.α.
 • Εγκατάσταση τουαλετών σε υπόγεια διαμερίσματα
 • Επέκταση/ανακαίνιση διαμερισμάτων και κτιρίων
 • Πρωτοποριακός συνδυασμός διαφόρων δυνατοτήτων τοποθέτησης μονάδων άντλησης λυμάτων σε μια εγκατάσταση, όπως π.χ.:

  • Άμεση σύνδεση τουαλέτας
  • Αποστράγγιση μεμονωμένων χώρων
  • Εγκατάσταση επιτοίχια/εντοιχισμένη

Εφαρμόζεται στους εξής τρόπους εγκατάστασης:

Ως παραδοσιακή μονάδα άντλησης λυμάτων για σύνδεση WC τοίχου ή δαπέδου ή για την πλήρη αποστράγγιση χώρου. Λόγω των συμπαγών διαστάσεων της εγκατάστασης υπάρχει μικρή ανάγκη χώρου.
Σε συνδυασμό με επιτοίχια/εντοιχισμένη εγκατάσταση ως μονάδα άντλησης λυμάτων, συνδεδεμένη στα κοινά συστήματα επιτοίχιας εγκατάστασης, σε εντοιχισμένη εγκατάσταση καθώς και σε προφίλ ορθοστάτη.

Υπόδειξη:

Η εγκατάσταση πρέπει μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων να μπορεί να συναρμολογείται και να αποσυναρμολογείται ελεύθερα. Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες εγκατάστασης και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Τεχνικά Στοιχεία

 • Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Απορρόφηση ισχύος P1 ανάλογα με τον τύπο από 1,1 έως 1,25 kW
 • Μήκος καλωδίου εγκατάστασης για τον ηλεκτρικό πίνακα/βύσμα 4 m
 • Τρόπος λειτουργίας S3-15%, 120 sec
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρών άντλησης 35 °C, βραχυπρόθεσμα 60 °C
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 40 mm
 • Σύνδεση κατάθλιψης DN 80
 • Σύνδεση προσαγωγής DN 40 / DN 100
 • Σύνδεση εξαερισμού DN 70
 • Ελάχιστο ύψος προσαγωγής (επίπεδο βάσης μέχρι τη μέση εισόδου της προσαγωγής) 180 mm
 • Βαθμός προστασίας (χωρίς ηλεκτρικό πίνακα) IP 67
 • Μεικτός όγκος δεξαμενής 45 l
Wilo-DrainLift WS 40 Basic
DrainLift WS 40 Basic

Σχεδιασμός

Pump chamber made of plastic with integrated pump as concealed pumping station or floor-mounted lifting unit

Χρήση

Η Wilo-DrainLift WS 40 Basic είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 12050‐2 μια αντλητική μονάδα ακάθαρτων υδάτων που λειτουργεί αυτόματα για αποστράγγιση με προστασία έναντι ανάρροιας για λύματα που δεν περιέχουν περιττώματα από σημεία εκροής σε κτίρια κάτω από τη στάθμη ανάρροιας. Η εγκατάσταση μπορεί να τοποθετηθεί τόσο μέσα στο κτίριο, όσο και εκτός του κτιρίου, όπως ένα φρεάτιο συνθετικού υλικού μέσα στο έδαφος. Η βέλτιστη απόδοση της εγκατάστασης παρουσιάζεται σε εφαρμογές με εποχιακή συσσώρευση ακάθαρτων υδάτων (όπως σε κάμπινγκ, εξοχικά…) ή σε περιοχές με μειωμένο παγετό.

Ενσωματωμένη αντλία

TC 40

Για πολύ βρώμικα υγρά άντλησης, Ελεύθερο πέρασμα στερεών 40 mm

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Τεχνικά Στοιχεία

Wilo-HiDrainlift 3
HiDrainlift 3

Σχεδιασμός

Small sewage lifting unit for floor-mounted installation

Χρήση

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces (according to DIN EN 12050-2) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces (according to DIN EN 12050-2) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Τεχνικά Στοιχεία

Wilo-HiSewlift 3
HiSewlift 3

Σχεδιασμός

Small sewage lifting unit with macerator

Χρήση

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Τεχνικά Στοιχεία

Wilo-Drain MTC
Drain MTC

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump with external macerator for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50 Hz (μόνο MTC 40) και 3~400 V, 50 Hz
 • Υποβρύχια λειτουργίας: S1
 • Αναδυόμενη λειτουργία: S2‑15 λεπτά ή S3 30%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμοκρασία υγρού άντλησης: 3…40 °C (MTC 40: 3…35 °C)
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 10 m ή αντίστοιχα 20 m
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
Wilo-Drain STS 40
Drain STS 40

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1 ή S3 25%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: B
 • Θερμική παρακολούθηση περιέλιξης
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 ‐ 35 °C
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 40 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 5 m
Wilo-Drain TC 40
Drain TC 40

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου: 1~230 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1 ή S3 25%
 • Αναδυόμενος τρόπος λειτουργίας: S3 25%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμική παρακολούθηση περιέλιξης
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 ‐ 40 °C
 • Μήκος καλωδίου: 5 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 40 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 5 m
Wilo-Drain TMT/TMC
Drain TMT/TMC

Σχεδιασμός

Submersible drainage pump

Χρήση

Για βιομηχανική χρήση, π.χ. για συμπυκνώματα, καυτό νερό και διαβρωτικά υγρά.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Wastewater
 • Industrial wastewater with a maximum fluid temperature of 95 °C.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: TMT 32: 7 m, TMC 32: 5 m, TMC 40: 5 m
 • Θερμοκρασία υγρού: σε βύθιση = 3 - 95 °C
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 9 mm
 • Στόμιο κατάθλιψης: TMT 32…: G 1¼, TMC 32…: Rp 1¼, TMC 40: Rp 1½
Wilo-Drain TP 50/TP 65
Drain TP 50/TP 65

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Τρόπος λειτουργίας σε ανάδυση: S2-8 λεπτά, S3 25%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμική επιτήρηση περιέλιξης
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 - 35 °C
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 44 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 10 m
Wilo-Drain TP 80/TP 100
Drain TP 80/TP 100

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as stationary dry well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση και ανάδυση: S1
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 - 40 °C
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 80 ή αντίστοιχα 95 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Wilo-DrainLift WS 40-50
DrainLift WS 40-50

Σχεδιασμός

Pump chamber made of plastic as concealed pumping station or floor-mounted lifting unit

Χρήση

Η Wilo‐DrainLift WS 40‐50 είναι σύμφωνα με το EN 12050 μια μονάδα άντλησης λυμάτων που λειτουργεί αυτόματα για την αποστράγγιση με προστασία έναντι ανάρροιας για λύματα που δεν περιέχουν ή περιέχουν περιττώματα (εξαρτάται από τον τύπο της μονάδας) από σημεία εκροής σε κτίρια κάτω από τη στάθμη ανάρροιας.

Η εγκατάσταση μπορεί να τοποθετηθεί τόσο μέσα στο κτίριο, όσο και εκτός του κτιρίου, όπως ένα φρεάτιο συνθετικού υλικού μέσα στο έδαφος. Η καλύτερη απόδοση της μονάδας λαμβάνει χώρα σε εφαρμογές με εποχιακή συσσώρευση αποβλήτων (όπως σε κάμπινγκ, εξοχικά σπίτια...), σε περιοχές με μειωμένο παγετό ή και στην αποστράγγιση με πίεση.

Σε χρήση στο κτίριο ως μονάδας άντλησης λυμάτων με σύστημα κοπτήρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατάθλιψη σωλήνας μικρής διαμέτρου από ένα μέγεθος DN 40 σύμφωνα με τα πρότυπα (κατά το DIN EN 12050-1). Αυτό διευκολύνει την ευέλικτη και οικονομική συνολική εγκατάσταση.

Αντλίες εφαρμογής

TP 50/TP 65

 • Για πολύ βρώμικα υγρά χωρίς περιττώματα
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 44 mm
 • Με αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX (TP 65, ανάλογα με τον τύπο)
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Διατίθεται τύπος με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο EN 12050-1

 

MTS 40

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Πατενταρισμένος, εσωτερικός μηχανισμός κοπτήρων
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Τύπος τριφασικού ρεύματος με αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces or pre-cleaned sewage that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Τεχνικά Στοιχεία

Wilo-DrainLift WS 900/1100
DrainLift WS 900/1100

Σχεδιασμός

Plastic pump chamber for insertion into the ground

Χρήση

Το Wilo-DrainLift WS 900/1100 είναι ένα φρεάτιο μονής / διπλής αντλίας για την άντληση ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων στα τεχνικά συστήματα κτιρίων, από χώρους και επιφάνειες κάτω από το επίπεδο επιστροφής (EN 752). Ενδείκνυται ως έτοιμος για σύνδεση σταθμός αντλίας σε φρεάτιο για την αποστράγγιση πίεσης και ως σταθμός αντλιών για την αποστράγγιση σε διάταξη αποστράγγισης. Το WS 900/1100 εγκαθίσταται εκτός του κτιρίου μέσα στο έδαφος. Μία γρήγορη, απλή, εύκολη στη συναρμολόγηση και με μειωμένες δαπάνες λύση για κάθε σχεδιαστή και ιδιοκτήτη.

Τύποι αντλιών που χρησιμοποιούνται

TS 40

 • Για ελαφρώς βρώμικα υγρά χωρίς περιττώματα
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 10 mm
 • Χωρίς αντιεκρηκτική έγκριση (Ex)
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Διατίθεται τύπος με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης

 

TP 50/TP 65

 • Για πολύ βρώμικα υγρά χωρίς περιττώματα
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 44 mm
 • Με αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX (TP 65, ανάλογα με τον τύπο)
 • Διατίθενται εκδόσεις μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Διατίθεται τύπος με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο EN 12050-1

Rexa FIT V05/V06

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Ελεύθερη διατομή διέλευσης στερεών 50 ή 65 mm
 • Χωρίς αντιεκρηκτική έγκριση (Ex)
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Διατίθεται τύπος με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο EN 12050-1

Rexa PRO V05/V06

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Ελεύθερη διατομή διέλευσης στερεών 50 ή 65 mm
 • Αντιεκρηκτική έγκριση σύμφωνα με το ATEX ως στάνταρ εξοπλισμός
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1

TP 80

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 80 mm
 • Αντιεκρηκτική έγκριση σύμφωνα με το ATEX ως στάνταρ εξοπλισμός
 • Τριφασικός κινητήρας
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1
 • Δυνατότητα χρήσης μόνο για σταθμούς μονής αντλίας!

 

MTC 32

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Εξωτερικός μηχανισμός κοπτήρων
 • Διατίθεται με και χωρίς αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX
 • Για μανομετρικά ύψη έως και 50 m
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1

 

MTS 40

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Πατενταρισμένος, εσωτερικός μηχανισμός κοπτήρων
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Τύπος τριφασικού ρεύματος με αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces or pre-cleaned sewage that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Τεχνικά Στοιχεία

Wilo-DrainLift XL
DrainLift XL

Σχεδιασμός

Sewage lifting unit as double-pump system

Χρήση

Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αποστράγγιση κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων (π.χ. εστιατόρια, καταστήματα κτλ.). Ακατέργαστα λύματα, τα οποία δεν μπορούν να προσαχθούν μέσω φυσικής κλίσης στο δίκτυο αποχέτευσης και λύματα από τουαλέτες, τα οποία συσσωρεύονται κάτω από τη στάθμη ανάρροιας, πρέπει σύμφωνα με το DIN EN 12056/ DIN 1986-100 να προσάγονται στο δημόσιο δίκτυο υπονόμων μέσω αυτόματης μονάδας άντλησης. Λύματα, τα οποία περιέχουν ορυκτέλαια ή εκρηκτικά αδρανή πρέπει να οδηγούνται μέσω διαχωριστήρα λαδιού ή διαχωριστήρα βενζίνης, λύματα που περιέχουν λίπη μέσω διαχωριστήρα λίπους και λύματα που περιέχουν άμμο μέσω αμμοσυλλεκτών. Σε περιπτώσεις όπου η ροή προς τη μονάδα άντλησης λυμάτων δεν επιτρέπεται να διακοπεί κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, πρέπει η μονάδα άντλησης να εξοπλίζεται με μια δεύτερη διάταξη άντλησης με την ίδια ικανότητα απόδοσης, η οποία θα ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση ανάγκης (DIN EN 12050‐1 A1).

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Κατανάλωση ισχύος P1 ανάλογα με τον τύπο από 3 έως 5,3 kW
 • Μήκος του καλωδίου της μονάδας προς τον ηλεκτρικό πίνακα 4 m / καλώδιο με βύσμα 1,5 m
 • Τρόπος λειτουργίας S1 / S3 - 60%
 • Θερμοκρασία υγρών άντλησης μέγιστη 40 °C, βραχυπρόθεσμα 60 °C
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 40 mm
 • Σύνδεση πίεσης DN 80
 • Στόμιο εισόδου DN 100 / DN 150
 • Σύνδεση εξαερισμού DN 70
 • Ελάχιστο ύψος προσαγωγής (επίπεδο βάσης μέχρι τη μέση εισόδου της προσαγωγής) 700 mm
 • Βαθμός προστασίας (χωρίς ηλεκτρικό πίνακα) IP 67
 • Δοχείο μικτού όγκου 380 l
 • Όγκος ενεργοποίησης 260 l
Wilo-DrainLift XXL
DrainLift XXL

Σχεδιασμός

Sewage lifting unit as double-pump system with two separate, dry-mounted pumps

Χρήση

Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αποστράγγιση οικιών και επαγγελματικών κτιρίων (π.χ. εστιατόρια, καταστήματα κ.α.). Ακατέργαστα λύματα, τα οποία δεν μπορούν να οδηγηθούν μέσω φυσικής κλίσης στο δίκτυο και λύματα από εγκαταστάσεις τουαλέτας, τα οποία συσσωρεύονται κάτω από το επίπεδο επιστροφής, πρέπει σύμφωνα με το DIN EN 12056/DIN 1986100 να οδηγουνται στο δημόσιο δίκτυο αποχέτευσης μέσω αυτόματης μονάδας άντλησης λυμάτων. Λύματα, τα οποία περιέχουν ορυκτέλαια ή εκρηκτικές ουσίες, πρέπει να οδηγούνται μέσω διαχωριστήρα λαδιού ή βενζίνης, τα λύματα με λίπη μέσω διαχωριστήρα λιπών και τα λύματα με άμμο μέσω παγίδων άμμου.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Απορρόφηση ισχύος P1 ανάλογα με τον τύπο από 2,3 έως 10,0 kW
 • Μήκος του καλωδίου της μονάδας προς τον ηλεκτρικό πίνακα 10 m
 • Τρόπος λειτουργίας S1, S3
 • Θερμοκρασία υγρών άντλησης μέγιστη 40 °C, βραχυπρόθεσμα 65 °C
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Διάμετρος διέλευσης στερεών σωμάτων ανάλογα με τον τύπο 78 έως 95 mm
 • Σύνδεση κατάθλιψης ανάλογα με τον τύπο DN 80 ή DN 100
 • Στόμιο εισόδου DN 2 40 / DN 1501 100 / DN
 • Σύνδεση εξαερισμού DN 70 mm
 • Ελάχιστο ύψος προσαγωγής (επίπεδο βάσης μέχρι τη μέση εισόδου της προσαγωγής) 700 mm
 • Βαθμός προστασίας (χωρίς ηλεκτρικό πίνακα) IP 68
 • Μεικτός όγκος δεξαμενής 400/800 l
 • Όγκος ενεργοποίησης 200/400 l
Wilo-EMU FA (στάνταρ παραλλαγή)
EMU FA (στάνταρ παραλλαγή)

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump without cooling system for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Υποβρύχιος τρόπος λειτουργίας: S1
 • Τρόπος λειτουργίας σε ανάδυση: S1, S2‐15 ή αντίστοιχα S2‐30 (ανάλογα με τον τύπο)
 • Θερμική παρακολούθηση κινητήρα
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμοκρασία υγρού άντλησης: 3 - 40 °C
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
 • Διέλευση στερεών από 45 mm έως 100 mm
 • Ρουλεμάν με λίπανση διαρκείας
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Wilo-Rexa CUT
Rexa CUT

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump with macerator for intermittent duty and continuous duty, for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Λειτουργία σε βύθιση: S1
 • Λειτουργία εκτός βύθισης: S2-15 min/S2-30 min, S3 10%/S3 25% (ανάλογα με τον κινητήρα)
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμοκρασία υγρού άντλησης: 3…40 °C, μέχρι 60 °C για 3 λεπτά
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
Wilo-RexaLift FIT L
RexaLift FIT L

Σχεδιασμός

Sewage lifting unit as single pump system or double-pump system

Χρήση

Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αποστράγγιση κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων (π.χ. εστιατόρια, καταστήματα κτλ.). Ακατέργαστα λύματα, τα οποία δεν μπορούν να προσαχθούν μέσω φυσικής κλίσης στο δίκτυο αποχέτευσης και λύματα από τουαλέτες, τα οποία συσσωρεύονται κάτω από τη στάθμη ανάρροιας, πρέπει σύμφωνα με το DIN EN 12056/ DIN 1986-100 να προσάγονται στο δημόσιο δίκτυο υπονόμων μέσω αυτόματης μονάδας άντλησης. Λύματα, τα οποία περιέχουν ορυκτέλαια ή εκρηκτικά αδρανή πρέπει να οδηγούνται μέσω διαχωριστήρα λαδιού ή διαχωριστήρα βενζίνης, λύματα που περιέχουν λίπη μέσω διαχωριστήρα λίπους και λύματα που περιέχουν άμμο μέσω αμμοσυλλεκτών. Σε περιπτώσεις, όπου η προσαγωγή προς την αντλητική μονάδα δεν επιτρέπεται να διακοπεί κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, μια αντλητική μονάδα πρέπει να εξοπλίζεται με μία δεύτερη διάταξη άντλησης (RexaLift FIT L2) με ίδια ικανότητα απόδοσης, η οποία εφόσον χρειάζεται ενεργοποιείται αυτόματα (DIN EN 12050-1 A1).

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Κατανάλωση ισχύος P1: 2,3 … 3,9 kW
 • Μήκος καλωδίου της εγκατάστασης για τον ηλεκτρικό πίνακα/φις: 4/1,5 m
 • Τρόπος λειτουργίας: S3-10%, 120 s
 • Θερμοκρασία αντλούμενου μέσου: 3 °C … 40 °C, για μικρό διάστημα: 60 °C για το πολύ 3 λεπτά
 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 3 °C … 40 °C
 • Μεικτή χωρητικότητα δεξαμενής:
  • Εγκατάσταση μονής αντλίας: 115 l
  • Εγκατάσταση διπλής αντλίας: 140 l

 • Χωρητικότητα ενεργοποίησης:
  • Εγκατάσταση μονής αντλίας: 35 l
  • Εγκατάσταση διπλής αντλίας: 50 l

 • Σύνδεση κατάθλιψης: DN 80
 • Συνδέσεις προσαγωγής: DN 50/DN 100/DN 150
 • Σύνδεση εξαερισμού: DN 70
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 40 mm
 • Ελάχιστο ύψος προσαγωγής (επίπεδο βάσης μέχρι μέσο προσαγωγής): 180 mm
 • Βαθμός προστασίας μονάδας άντλησης: IP67
 • Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού πίνακα: IP54
Wilo-Drain LP
Drain LP

Σχεδιασμός

Self-priming drainage pump with standard motor for dry well installation

Χρήση

Άντληση ακάθαρτων υδάτων σε

 • Τεχνητές λίμνες
 • Άρδευση με καταιονισμό/άρδευση ελεγχόμενης διάχυσης κήπων και εγκαταστάσεων πρασίνου
 • Κινητή αποστράγγιση

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

Τεχνικά Στοιχεία

 • Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου: 1~230 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας: IP 44
 • Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού: 3 ‐ 35 °C
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 5 mm
 • Σύνδεση: Rp 1½
 • Μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 6 m
Wilo-Drain MTC
Drain MTC

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump with external macerator for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50 Hz (μόνο MTC 40) και 3~400 V, 50 Hz
 • Υποβρύχια λειτουργίας: S1
 • Αναδυόμενη λειτουργία: S2‑15 λεπτά ή S3 30%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμοκρασία υγρού άντλησης: 3…40 °C (MTC 40: 3…35 °C)
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 10 m ή αντίστοιχα 20 m
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
Wilo-Drain STS 40
Drain STS 40

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1 ή S3 25%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: B
 • Θερμική παρακολούθηση περιέλιξης
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 ‐ 35 °C
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 40 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 5 m
Wilo-Drain TC 40
Drain TC 40

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου: 1~230 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1 ή S3 25%
 • Αναδυόμενος τρόπος λειτουργίας: S3 25%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμική παρακολούθηση περιέλιξης
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 ‐ 40 °C
 • Μήκος καλωδίου: 5 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 40 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 5 m
Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Drain TM/TMW/TMR 32

Σχεδιασμός

Submersible drainage pump

Χρήση

 • Για την άντληση καθαρού ή ελαφρώς βρώμικου νερού

  • Από δεξαμενές, φρεάτια αποστράγγισης ή λάκκους
  • Σε περίπτωση υπερχείλισης ή πλημμύρας
  • Κατά την αποστράγγιση υπόγειων εισόδων και χώρων

 

TMR

Το TMR είναι κατάλληλο για τη μείωση της στάθμης νερού μέχρι μια υπολοιπόμενη στάθμη 2 mm.

TMW

Στις υποβρύχιες αντλίες που χρησιμοποιούνται σε υγρά φρεάτια, και προς τις οποίες μεταξύ άλλων ρέει νερό πλυντηρίου, σαπουνάδα από νιπτήρα και ντους, μειώνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής λόγω ιζημάτων. Αυτά τα ιζήματα μπορούν να συσσωρευθούν στο φρεάτιο αντλίας και να προκαλέσουν έτσι σχηματισμό λάσπης και δημιουργία δυσωδίας.

Το σύστημα Wilo‐Drain TMW 32 εμποδίζει μέσω της διάταξης στροβιλισμού τη συσσώρευση αυτών των ιζημάτων και τα απομακρύνει μαζί με το ρευστό. Έτσι μειώνονται τα έξοδα και ο χρόνος που χρειάζεται για τον τακτικό καθαρισμό του φρεατίου. Επίσης μειώνεται στο ελάχιστο το πρόβλημα της απόρριψης λάσπης και η τήρηση των κανόνων υγιεινής προστασίας κατά τον καθαρισμό του υγρού φρεατίου.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας IP 68
 • Μέγιστο βάθος βύθισης 3 m
 • Θερμοκρασία υγρών άντλησης 3 ‐ 35 °C, βραχυπρόθεσμα έως 3 λεπτά το πολύ 90 °C
 • Μήκος καλωδίου ανάλογα με τον τύπο από 3 έως 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 10 mm (TMR: 2 mm)
 • Στόμιο κατάθλιψης Rp 1 ¼
Wilo-Drain TMT/TMC
Drain TMT/TMC

Σχεδιασμός

Submersible drainage pump

Χρήση

Για βιομηχανική χρήση, π.χ. για συμπυκνώματα, καυτό νερό και διαβρωτικά υγρά.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Wastewater
 • Industrial wastewater with a maximum fluid temperature of 95 °C.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: TMT 32: 7 m, TMC 32: 5 m, TMC 40: 5 m
 • Θερμοκρασία υγρού: σε βύθιση = 3 - 95 °C
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 9 mm
 • Στόμιο κατάθλιψης: TMT 32…: G 1¼, TMC 32…: Rp 1¼, TMC 40: Rp 1½
Wilo-Drain TP 50/TP 65
Drain TP 50/TP 65

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Τρόπος λειτουργίας σε ανάδυση: S2-8 λεπτά, S3 25%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμική επιτήρηση περιέλιξης
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 - 35 °C
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 44 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 10 m
Wilo-Drain TP 80/TP 100
Drain TP 80/TP 100

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as stationary dry well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση και ανάδυση: S1
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 - 40 °C
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 80 ή αντίστοιχα 95 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Wilo-Drain TS 40-65
Drain TS 40-65

Σχεδιασμός

Submersible drainage pump

Χρήση

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστο ύψος βύθισης:TS 40 = 5 m, TS 50/TS 65 = 10 m
 • Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού: 3 ‐ 35 °C
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 10 mm
 • Στόμιο κατάθλιψης: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½
Wilo-Drain TS/TSW 32
Drain TS/TSW 32

Σχεδιασμός

Submersible drainage pump

Χρήση

 • Για την άντληση καθαρού ή ελαφρώς βρώμικου νερού

  • Από δεξαμενές, φρεάτια αποστράγγισης ή λάκκους
  • Σε περίπτωση υπερχείλισης ή πλημμύρας
  • Κατά την αποστράγγιση υπόγειων εισόδων και χώρων

 • Από την περιοχή του σπιτιού (νερό πλυντηρίου, σαπουνάδα)
 • Από μικρά συντριβάνια, παιχνίδια νερού ή ρυάκια

 

TSW

Στις υποβρύχιες αντλίες που χρησιμοποιούνται σε υγρά φρεάτια, και προς τις οποίες μεταξύ άλλων ρέει νερό πλυντηρίου, σαπουνάδα από νιπτήρα και ντους, μειώνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής τους λόγω ιζημάτων. Αυτά τα ιζήματα μπορούν να συσσωρευθούν στο φρεάτιο αντλίας και να προκαλέσουν έτσι σχηματισμό λάσπης και δημιουργία δυσωδίας.

Το σύστημα Wilo‐Drain TSW 32 εμποδίζει μέσω της διάταξης στροβιλισμού τη συσσώρευση αυτών των ιζημάτων και τα απομακρύνει μαζί με το ρευστό. Έτσι μειώνονται τα έξοδα και ο χρόνος που χρειάζεται για τον τακτικό καθαρισμό του φρεατίου. Επίσης μειώνεται στο ελάχιστο το πρόβλημα της απόρριψης λάσπης και η τήρηση των κανόνων υγιεινής προστασίας κατά τον καθαρισμό του υγρού φρεατίου.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας IP 68
 • Μέγιστο βάθος βύθισης 10 m
 • Μέγ. θερμοκρασία υγρών άντλησης 3-35 °C, βραχυπρόθεσμα έως 3 λεπτά έως 90 °C
 • Μήκος καλωδίου 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 10 mm
 • Στόμιο κατάθλιψης Rp 1 ¼, σύνδεση σωλήνα Ø 32 mm, R1
Wilo-DrainLift WS 40-50
DrainLift WS 40-50

Σχεδιασμός

Pump chamber made of plastic as concealed pumping station or floor-mounted lifting unit

Χρήση

Η Wilo‐DrainLift WS 40‐50 είναι σύμφωνα με το EN 12050 μια μονάδα άντλησης λυμάτων που λειτουργεί αυτόματα για την αποστράγγιση με προστασία έναντι ανάρροιας για λύματα που δεν περιέχουν ή περιέχουν περιττώματα (εξαρτάται από τον τύπο της μονάδας) από σημεία εκροής σε κτίρια κάτω από τη στάθμη ανάρροιας.

Η εγκατάσταση μπορεί να τοποθετηθεί τόσο μέσα στο κτίριο, όσο και εκτός του κτιρίου, όπως ένα φρεάτιο συνθετικού υλικού μέσα στο έδαφος. Η καλύτερη απόδοση της μονάδας λαμβάνει χώρα σε εφαρμογές με εποχιακή συσσώρευση αποβλήτων (όπως σε κάμπινγκ, εξοχικά σπίτια...), σε περιοχές με μειωμένο παγετό ή και στην αποστράγγιση με πίεση.

Σε χρήση στο κτίριο ως μονάδας άντλησης λυμάτων με σύστημα κοπτήρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατάθλιψη σωλήνας μικρής διαμέτρου από ένα μέγεθος DN 40 σύμφωνα με τα πρότυπα (κατά το DIN EN 12050-1). Αυτό διευκολύνει την ευέλικτη και οικονομική συνολική εγκατάσταση.

Αντλίες εφαρμογής

TP 50/TP 65

 • Για πολύ βρώμικα υγρά χωρίς περιττώματα
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 44 mm
 • Με αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX (TP 65, ανάλογα με τον τύπο)
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Διατίθεται τύπος με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο EN 12050-1

 

MTS 40

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Πατενταρισμένος, εσωτερικός μηχανισμός κοπτήρων
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Τύπος τριφασικού ρεύματος με αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces or pre-cleaned sewage that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Τεχνικά Στοιχεία

Wilo-DrainLift WS 900/1100
DrainLift WS 900/1100

Σχεδιασμός

Plastic pump chamber for insertion into the ground

Χρήση

Το Wilo-DrainLift WS 900/1100 είναι ένα φρεάτιο μονής / διπλής αντλίας για την άντληση ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων στα τεχνικά συστήματα κτιρίων, από χώρους και επιφάνειες κάτω από το επίπεδο επιστροφής (EN 752). Ενδείκνυται ως έτοιμος για σύνδεση σταθμός αντλίας σε φρεάτιο για την αποστράγγιση πίεσης και ως σταθμός αντλιών για την αποστράγγιση σε διάταξη αποστράγγισης. Το WS 900/1100 εγκαθίσταται εκτός του κτιρίου μέσα στο έδαφος. Μία γρήγορη, απλή, εύκολη στη συναρμολόγηση και με μειωμένες δαπάνες λύση για κάθε σχεδιαστή και ιδιοκτήτη.

Τύποι αντλιών που χρησιμοποιούνται

TS 40

 • Για ελαφρώς βρώμικα υγρά χωρίς περιττώματα
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 10 mm
 • Χωρίς αντιεκρηκτική έγκριση (Ex)
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Διατίθεται τύπος με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης

 

TP 50/TP 65

 • Για πολύ βρώμικα υγρά χωρίς περιττώματα
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 44 mm
 • Με αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX (TP 65, ανάλογα με τον τύπο)
 • Διατίθενται εκδόσεις μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Διατίθεται τύπος με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο EN 12050-1

Rexa FIT V05/V06

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Ελεύθερη διατομή διέλευσης στερεών 50 ή 65 mm
 • Χωρίς αντιεκρηκτική έγκριση (Ex)
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Διατίθεται τύπος με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο EN 12050-1

Rexa PRO V05/V06

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Ελεύθερη διατομή διέλευσης στερεών 50 ή 65 mm
 • Αντιεκρηκτική έγκριση σύμφωνα με το ATEX ως στάνταρ εξοπλισμός
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1

TP 80

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 80 mm
 • Αντιεκρηκτική έγκριση σύμφωνα με το ATEX ως στάνταρ εξοπλισμός
 • Τριφασικός κινητήρας
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1
 • Δυνατότητα χρήσης μόνο για σταθμούς μονής αντλίας!

 

MTC 32

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Εξωτερικός μηχανισμός κοπτήρων
 • Διατίθεται με και χωρίς αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX
 • Για μανομετρικά ύψη έως και 50 m
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1

 

MTS 40

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Πατενταρισμένος, εσωτερικός μηχανισμός κοπτήρων
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Τύπος τριφασικού ρεύματος με αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces or pre-cleaned sewage that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Τεχνικά Στοιχεία

Wilo-EMU FA (στάνταρ παραλλαγή)
EMU FA (στάνταρ παραλλαγή)

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump without cooling system for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Υποβρύχιος τρόπος λειτουργίας: S1
 • Τρόπος λειτουργίας σε ανάδυση: S1, S2‐15 ή αντίστοιχα S2‐30 (ανάλογα με τον τύπο)
 • Θερμική παρακολούθηση κινητήρα
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμοκρασία υγρού άντλησης: 3 - 40 °C
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
 • Διέλευση στερεών από 45 mm έως 100 mm
 • Ρουλεμάν με λίπανση διαρκείας
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Wilo-EMU FA…T
EMU FA…T

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump with and without active cooling system for pumping untreated sewage for continuous duty in the stationary and portable wet well installation, as well as for stationary dry well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Untreated sewage with faeces and long-fibre components
 • Sewage containing faeces
 • Process water

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Untreated sewage with faeces and long-fibre components
 • Sewage containing faeces
 • Process water

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Τρόπος λειτουργίας σε ανάδυση με αυτοψυχόμενο κινητήρα: S1
 • Τρόπος λειτουργίας σε ανάδυση με κινητήρα ξηρού ρότορα: S2-15 min (ανάλογα με τον τύπο)
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Θερμοκρασία υγρού άντλησης: 3 - 40 °C, υψηλότερες θερμοκρασίες επί παραγγελία
 • Στεγανοποίηση: ανάλογα με τον κινητήρα με τσιμούχα άξονα και μηχανικό στυπειοθλίπτη, δύο μηχανικούς στυπειοθλίπτες ή μια κασέτα στεγανοποίησης
 • Ελεύθερη διέλευση: 78x105 - 150x150 mm.
 • Ρουλεμάν με λίπανση διαρκείας
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Wilo-EMU FA...RF
EMU FA...RF

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump made of cast stainless steel without cooling system for continuous duty in stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 - 40 °C, υψηλότερες θερμοκρασίες επί παραγγελία
 • Στεγανοποίηση: ανάλογα με τον κινητήρα με δύο μηχανικούς στυπειοθλίπτες ή μια κασέτα στεγανοποίησης
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 35 ‐ 45 mm.
 • Ρουλεμάν με λίπανση διαρκείας
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Wilo-EMU FA...WR
EMU FA...WR

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump with mechanical stirring apparatus for continuous duty for stationary wet well installation.

Χρήση

Pumping of highly abrasive and faeces-containing sewage without long-fibre components

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of highly abrasive and faeces-containing sewage without long-fibre components

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Υποβρύχιος τρόπος λειτουργίας: S1
 • Τρόπος λειτουργίας σε ανάδυση με αυτοψυχόμενο κινητήρα: S1
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 - 40 °C, υψηλότερες θερμοκρασίες επί παραγγελία
 • Στεγανοποίηση: ανάλογα με τον κινητήρα με τσιμούχα άξονα και μηχανικό στυπειοθλίπτη, δύο μηχανικούς στυπειοθλίπτες ή μια κασέτα στεγανοποίησης
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 23 ‐ 58 mm.
 • Ρουλεμάν με λίπανση διαρκείας
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Wilo-Rexa CUT
Rexa CUT

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump with macerator for intermittent duty and continuous duty, for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Λειτουργία σε βύθιση: S1
 • Λειτουργία εκτός βύθισης: S2-15 min/S2-30 min, S3 10%/S3 25% (ανάλογα με τον κινητήρα)
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμοκρασία υγρού άντλησης: 3…40 °C, μέχρι 60 °C για 3 λεπτά
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
Wilo-Rexa FIT
Rexa FIT

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation, as well as for the stationary dry well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Τρόπος λειτουργίας σε ανάδυση: S2-15 λεπτά, S3 10%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμοκρασία υγρού: 3 ‑ 40°C, μέχρι 60°C για 3 λεπτά
 • Ελεύθερη διέλευση: 50 / 65 / 80 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
Wilo-Rexa PRO
Rexa PRO

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as for stationary dry well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50 Hz oder 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Τρόπος λειτουργίας σε ανάδυση: S2‑30 λεπτά, S3 25%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμοκρασία υγρού: 3 ‑ 40°C, μέχρι 60°C για 3 λεπτά
 • Ελεύθερη διέλευση: 50 / 65 / 80 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
Wilo-Sevio ACT
Sevio ACT

Σχεδιασμός

Solids diffuser

Χρήση

Gentle mixing process of biomass carrier particles of all types in the pumped fluid

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Gentle mixing process of biomass carrier particles of all types in the pumped fluid

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ποσότητα ροής: 3300…4000 m³/h
 • Μέγιστο βάθος δεξαμενής: 3…8 m
 • Πάχος σωματιδίων ανάπτυξης: 1,6…5,5 m
 • Ποσοστό όγκου σωματιδίων ανάπτυξης: 40…70 %
 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: 40 °C
Wilo-Sevio AIR
Sevio AIR

Σχεδιασμός

Aeration system with tube, panel or disc diffusers

Χρήση

For large to fine-bubble aeration of aqueous media such as water, sewage or sludge, for the purpose of supplying oxygen and intermixing.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

For large to fine-bubble aeration of aqueous media such as water, sewage or sludge, for the purpose of supplying oxygen and intermixing.

Τεχνικά Στοιχεία

Δίσκος αερισμού

 • Εξωτερική διάμετρος: 280 mm
 • Διάμετρος μεμβράνης: 237 mm
 • Επιφάνεια μεμβράνης: 0,044 m²
 • Εκμετάλλευση οξυγόνου: 6,5…8,5 %/m
 • Μέγεθος φυσαλίδων: 1-3 mm
 • Απώλεια πίεσης: 22…43 mbar
 • Διαστάσεις σύνδεσης: 90 mm για πλαστικές σωληνώσεις, 88,9 mm για σωληνώσεις ανοξείδωτου χάλυβα
 • Μέγιστη θερμοκρασία αέρα στο σύστημα/στο δίσκο αερισμού: 100 °C

Περιοχή παροχής*

 • Ποσότητα αέρα: 1-8 Nm³/h
 • Ελάχιστη παροχή: 1,5 Nm³/h
 • Κανονική παροχή: 4,0 Nm³/h
 • Μέγιστη παροχή: 6,0 Nm³/h
 • Για μικρό διάστημα (μέχρι 15 λεπτά) επιτρέπεται παροχή 7,5 Nm³/h.

*Οι τιμές παροχής ισχύουν για τυποποιημένες συνθήκες: 0 °C και 1013 hPa.

Wilo-Sevio MIX DM
Sevio MIX DM

Σχεδιασμός

Submersible mixer for MUD applications

Χρήση

For pumping drilling mud in offshore and on-shore installations

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

For pumping drilling mud in offshore and on-shore installations

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: 90 °C
 • Μειωτήρας: Πλανητικός μειωτήρας 1 βαθμίδας
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Wilo-Sevio MIX/FLOW BG
Sevio MIX/FLOW BG

Σχεδιασμός

Submersible mixer for biogas applications with 1- and 2-stage planetary gear

Χρήση

Submersible mixers for use in biogas plants for mixing substrates in fermenters and secondary fermentation tanks.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Submersible mixers for use in biogas plants for mixing substrates in fermenters and secondary fermentation tanks.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: 60 °C
 • Μειωτήρας: Πλανητικός μειωτήρας 1 βαθμίδας (Sevio MIX) ή 2 βαθμίδων (Sevio FLOW)
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Wilo-Drain TMT/TMC
Drain TMT/TMC

Σχεδιασμός

Submersible drainage pump

Χρήση

Για βιομηχανική χρήση, π.χ. για συμπυκνώματα, καυτό νερό και διαβρωτικά υγρά.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Wastewater
 • Industrial wastewater with a maximum fluid temperature of 95 °C.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: TMT 32: 7 m, TMC 32: 5 m, TMC 40: 5 m
 • Θερμοκρασία υγρού: σε βύθιση = 3 - 95 °C
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 9 mm
 • Στόμιο κατάθλιψης: TMT 32…: G 1¼, TMC 32…: Rp 1¼, TMC 40: Rp 1½
Wilo-Drain TP 80/TP 100
Drain TP 80/TP 100

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as stationary dry well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση και ανάδυση: S1
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 - 40 °C
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 80 ή αντίστοιχα 95 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Wilo-DrainLift M
DrainLift M

Σχεδιασμός

Sewage lifting unit as single pump system or double-pump system

Χρήση

Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αποστράγγιση κατοικιών και βιομηχανικών κτιρίων (π. χ. εστιατόρια, καταστήματα κτλ.). Ακατέργαστα λύματα, τα οποία δεν μπορούν να προσαχθούν μέσω φυσικής κλίσης στο δίκτυο αποχέτευσης και λύματα από τουαλέτες, τα οποία συσσωρεύονται κάτω από τη στάθμη ανάρροιας, πρέπει σύμφωνα με το DIN EN 12056/ DIN 1986-100 να προσάγονται στο δημόσιο δίκτυο υπονόμων μέσω αυτόματης μονάδας άντλησης. Λύματα, τα οποία περιέχουν ορυκτέλαια ή εκρηκτικά αδρανή πρέπει να οδηγούνται μέσω διαχωριστήρα λαδιού ή διαχωριστήρα βενζίνης, λύματα που περιέχουν λίπη μέσω διαχωριστήρα λίπους και λύματα που περιέχουν άμμο μέσω αμμοσυλλεκτών. Σε περιπτώσεις, όπου η ροή προς τη μονάδα άντλησης λυμάτων δεν επιτρέπεται να διακοπεί κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, πρέπει η μονάδα άντλησης να εξοπλίζεται με μία δεύτερη διάταξη άντλησης με ίδια ικανότητα απόδοσης, η οποία εφόσον χρειάζεται ενεργοποιείται αυτόματα (DIN EN 12050‐1 A1).

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Κατανάλωση ισχύος P1 = 1,3 kW
 • Μήκος του καλωδίου του συγκροτήματος προς τον ηλεκτρικό πίνακα 4 m / καλώδιο με βύσμα 1,5 m
 • Τρόπος λειτουργίας S3-15%, 80 sec
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρών άντλησης 40 °C, βραχυπρόθεσμα 3 λεπτά, 60 °C
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 45 mm
 • Σύνδεση κατάθλιψης DN 80
 • Σύνδεση προσαγωγής DN 40 / DN 100 / DN 150
 • Σύνδεση εξαερισμού DN 70
 • Ελάχιστο ύψος προσαγωγής (επίπεδο βάσης μέχρι τη μέση εισόδου της προσαγωγής) 180 mm
 • Βαθμός προστασίας (χωρίς ηλεκτρικό πίνακα) IP 67
 • Μεικτός όγκος δεξαμενής ανάλογα με τον τύπο από 62 έως 115 l
 • Όγκος ενεργοποίησης ανάλογα με τον τύπο, 24 έως 40 l
Wilo-DrainLift WS 40 Basic
DrainLift WS 40 Basic

Σχεδιασμός

Pump chamber made of plastic with integrated pump as concealed pumping station or floor-mounted lifting unit

Χρήση

Η Wilo-DrainLift WS 40 Basic είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 12050‐2 μια αντλητική μονάδα ακάθαρτων υδάτων που λειτουργεί αυτόματα για αποστράγγιση με προστασία έναντι ανάρροιας για λύματα που δεν περιέχουν περιττώματα από σημεία εκροής σε κτίρια κάτω από τη στάθμη ανάρροιας. Η εγκατάσταση μπορεί να τοποθετηθεί τόσο μέσα στο κτίριο, όσο και εκτός του κτιρίου, όπως ένα φρεάτιο συνθετικού υλικού μέσα στο έδαφος. Η βέλτιστη απόδοση της εγκατάστασης παρουσιάζεται σε εφαρμογές με εποχιακή συσσώρευση ακάθαρτων υδάτων (όπως σε κάμπινγκ, εξοχικά…) ή σε περιοχές με μειωμένο παγετό.

Ενσωματωμένη αντλία

TC 40

Για πολύ βρώμικα υγρά άντλησης, Ελεύθερο πέρασμα στερεών 40 mm

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Τεχνικά Στοιχεία

Wilo-DrainLift WS 40-50
DrainLift WS 40-50

Σχεδιασμός

Pump chamber made of plastic as concealed pumping station or floor-mounted lifting unit

Χρήση

Η Wilo‐DrainLift WS 40‐50 είναι σύμφωνα με το EN 12050 μια μονάδα άντλησης λυμάτων που λειτουργεί αυτόματα για την αποστράγγιση με προστασία έναντι ανάρροιας για λύματα που δεν περιέχουν ή περιέχουν περιττώματα (εξαρτάται από τον τύπο της μονάδας) από σημεία εκροής σε κτίρια κάτω από τη στάθμη ανάρροιας.

Η εγκατάσταση μπορεί να τοποθετηθεί τόσο μέσα στο κτίριο, όσο και εκτός του κτιρίου, όπως ένα φρεάτιο συνθετικού υλικού μέσα στο έδαφος. Η καλύτερη απόδοση της μονάδας λαμβάνει χώρα σε εφαρμογές με εποχιακή συσσώρευση αποβλήτων (όπως σε κάμπινγκ, εξοχικά σπίτια...), σε περιοχές με μειωμένο παγετό ή και στην αποστράγγιση με πίεση.

Σε χρήση στο κτίριο ως μονάδας άντλησης λυμάτων με σύστημα κοπτήρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατάθλιψη σωλήνας μικρής διαμέτρου από ένα μέγεθος DN 40 σύμφωνα με τα πρότυπα (κατά το DIN EN 12050-1). Αυτό διευκολύνει την ευέλικτη και οικονομική συνολική εγκατάσταση.

Αντλίες εφαρμογής

TP 50/TP 65

 • Για πολύ βρώμικα υγρά χωρίς περιττώματα
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 44 mm
 • Με αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX (TP 65, ανάλογα με τον τύπο)
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Διατίθεται τύπος με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο EN 12050-1

 

MTS 40

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Πατενταρισμένος, εσωτερικός μηχανισμός κοπτήρων
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Τύπος τριφασικού ρεύματος με αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces or pre-cleaned sewage that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Τεχνικά Στοιχεία

Wilo-DrainLift WS 900/1100
DrainLift WS 900/1100

Σχεδιασμός

Plastic pump chamber for insertion into the ground

Χρήση

Το Wilo-DrainLift WS 900/1100 είναι ένα φρεάτιο μονής / διπλής αντλίας για την άντληση ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων στα τεχνικά συστήματα κτιρίων, από χώρους και επιφάνειες κάτω από το επίπεδο επιστροφής (EN 752). Ενδείκνυται ως έτοιμος για σύνδεση σταθμός αντλίας σε φρεάτιο για την αποστράγγιση πίεσης και ως σταθμός αντλιών για την αποστράγγιση σε διάταξη αποστράγγισης. Το WS 900/1100 εγκαθίσταται εκτός του κτιρίου μέσα στο έδαφος. Μία γρήγορη, απλή, εύκολη στη συναρμολόγηση και με μειωμένες δαπάνες λύση για κάθε σχεδιαστή και ιδιοκτήτη.

Τύποι αντλιών που χρησιμοποιούνται

TS 40

 • Για ελαφρώς βρώμικα υγρά χωρίς περιττώματα
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 10 mm
 • Χωρίς αντιεκρηκτική έγκριση (Ex)
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Διατίθεται τύπος με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης

 

TP 50/TP 65

 • Για πολύ βρώμικα υγρά χωρίς περιττώματα
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 44 mm
 • Με αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX (TP 65, ανάλογα με τον τύπο)
 • Διατίθενται εκδόσεις μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Διατίθεται τύπος με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο EN 12050-1

Rexa FIT V05/V06

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Ελεύθερη διατομή διέλευσης στερεών 50 ή 65 mm
 • Χωρίς αντιεκρηκτική έγκριση (Ex)
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Διατίθεται τύπος με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο EN 12050-1

Rexa PRO V05/V06

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Ελεύθερη διατομή διέλευσης στερεών 50 ή 65 mm
 • Αντιεκρηκτική έγκριση σύμφωνα με το ATEX ως στάνταρ εξοπλισμός
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1

TP 80

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 80 mm
 • Αντιεκρηκτική έγκριση σύμφωνα με το ATEX ως στάνταρ εξοπλισμός
 • Τριφασικός κινητήρας
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1
 • Δυνατότητα χρήσης μόνο για σταθμούς μονής αντλίας!

 

MTC 32

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Εξωτερικός μηχανισμός κοπτήρων
 • Διατίθεται με και χωρίς αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX
 • Για μανομετρικά ύψη έως και 50 m
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1

 

MTS 40

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Πατενταρισμένος, εσωτερικός μηχανισμός κοπτήρων
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Τύπος τριφασικού ρεύματος με αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces or pre-cleaned sewage that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Τεχνικά Στοιχεία

Wilo-DrainLift XL
DrainLift XL

Σχεδιασμός

Sewage lifting unit as double-pump system

Χρήση

Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αποστράγγιση κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων (π.χ. εστιατόρια, καταστήματα κτλ.). Ακατέργαστα λύματα, τα οποία δεν μπορούν να προσαχθούν μέσω φυσικής κλίσης στο δίκτυο αποχέτευσης και λύματα από τουαλέτες, τα οποία συσσωρεύονται κάτω από τη στάθμη ανάρροιας, πρέπει σύμφωνα με το DIN EN 12056/ DIN 1986-100 να προσάγονται στο δημόσιο δίκτυο υπονόμων μέσω αυτόματης μονάδας άντλησης. Λύματα, τα οποία περιέχουν ορυκτέλαια ή εκρηκτικά αδρανή πρέπει να οδηγούνται μέσω διαχωριστήρα λαδιού ή διαχωριστήρα βενζίνης, λύματα που περιέχουν λίπη μέσω διαχωριστήρα λίπους και λύματα που περιέχουν άμμο μέσω αμμοσυλλεκτών. Σε περιπτώσεις όπου η ροή προς τη μονάδα άντλησης λυμάτων δεν επιτρέπεται να διακοπεί κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, πρέπει η μονάδα άντλησης να εξοπλίζεται με μια δεύτερη διάταξη άντλησης με την ίδια ικανότητα απόδοσης, η οποία θα ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση ανάγκης (DIN EN 12050‐1 A1).

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Κατανάλωση ισχύος P1 ανάλογα με τον τύπο από 3 έως 5,3 kW
 • Μήκος του καλωδίου της μονάδας προς τον ηλεκτρικό πίνακα 4 m / καλώδιο με βύσμα 1,5 m
 • Τρόπος λειτουργίας S1 / S3 - 60%
 • Θερμοκρασία υγρών άντλησης μέγιστη 40 °C, βραχυπρόθεσμα 60 °C
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 40 mm
 • Σύνδεση πίεσης DN 80
 • Στόμιο εισόδου DN 100 / DN 150
 • Σύνδεση εξαερισμού DN 70
 • Ελάχιστο ύψος προσαγωγής (επίπεδο βάσης μέχρι τη μέση εισόδου της προσαγωγής) 700 mm
 • Βαθμός προστασίας (χωρίς ηλεκτρικό πίνακα) IP 67
 • Δοχείο μικτού όγκου 380 l
 • Όγκος ενεργοποίησης 260 l
Wilo-DrainLift XXL
DrainLift XXL

Σχεδιασμός

Sewage lifting unit as double-pump system with two separate, dry-mounted pumps

Χρήση

Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αποστράγγιση οικιών και επαγγελματικών κτιρίων (π.χ. εστιατόρια, καταστήματα κ.α.). Ακατέργαστα λύματα, τα οποία δεν μπορούν να οδηγηθούν μέσω φυσικής κλίσης στο δίκτυο και λύματα από εγκαταστάσεις τουαλέτας, τα οποία συσσωρεύονται κάτω από το επίπεδο επιστροφής, πρέπει σύμφωνα με το DIN EN 12056/DIN 1986100 να οδηγουνται στο δημόσιο δίκτυο αποχέτευσης μέσω αυτόματης μονάδας άντλησης λυμάτων. Λύματα, τα οποία περιέχουν ορυκτέλαια ή εκρηκτικές ουσίες, πρέπει να οδηγούνται μέσω διαχωριστήρα λαδιού ή βενζίνης, τα λύματα με λίπη μέσω διαχωριστήρα λιπών και τα λύματα με άμμο μέσω παγίδων άμμου.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Απορρόφηση ισχύος P1 ανάλογα με τον τύπο από 2,3 έως 10,0 kW
 • Μήκος του καλωδίου της μονάδας προς τον ηλεκτρικό πίνακα 10 m
 • Τρόπος λειτουργίας S1, S3
 • Θερμοκρασία υγρών άντλησης μέγιστη 40 °C, βραχυπρόθεσμα 65 °C
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Διάμετρος διέλευσης στερεών σωμάτων ανάλογα με τον τύπο 78 έως 95 mm
 • Σύνδεση κατάθλιψης ανάλογα με τον τύπο DN 80 ή DN 100
 • Στόμιο εισόδου DN 2 40 / DN 1501 100 / DN
 • Σύνδεση εξαερισμού DN 70 mm
 • Ελάχιστο ύψος προσαγωγής (επίπεδο βάσης μέχρι τη μέση εισόδου της προσαγωγής) 700 mm
 • Βαθμός προστασίας (χωρίς ηλεκτρικό πίνακα) IP 68
 • Μεικτός όγκος δεξαμενής 400/800 l
 • Όγκος ενεργοποίησης 200/400 l
Wilo-EMU FA...RF
EMU FA...RF

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump made of cast stainless steel without cooling system for continuous duty in stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 - 40 °C, υψηλότερες θερμοκρασίες επί παραγγελία
 • Στεγανοποίηση: ανάλογα με τον κινητήρα με δύο μηχανικούς στυπειοθλίπτες ή μια κασέτα στεγανοποίησης
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 35 ‐ 45 mm.
 • Ρουλεμάν με λίπανση διαρκείας
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Wilo-Rexa CUT
Rexa CUT

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump with macerator for intermittent duty and continuous duty, for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Λειτουργία σε βύθιση: S1
 • Λειτουργία εκτός βύθισης: S2-15 min/S2-30 min, S3 10%/S3 25% (ανάλογα με τον κινητήρα)
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμοκρασία υγρού άντλησης: 3…40 °C, μέχρι 60 °C για 3 λεπτά
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
Wilo-RexaLift FIT L
RexaLift FIT L

Σχεδιασμός

Sewage lifting unit as single pump system or double-pump system

Χρήση

Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αποστράγγιση κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων (π.χ. εστιατόρια, καταστήματα κτλ.). Ακατέργαστα λύματα, τα οποία δεν μπορούν να προσαχθούν μέσω φυσικής κλίσης στο δίκτυο αποχέτευσης και λύματα από τουαλέτες, τα οποία συσσωρεύονται κάτω από τη στάθμη ανάρροιας, πρέπει σύμφωνα με το DIN EN 12056/ DIN 1986-100 να προσάγονται στο δημόσιο δίκτυο υπονόμων μέσω αυτόματης μονάδας άντλησης. Λύματα, τα οποία περιέχουν ορυκτέλαια ή εκρηκτικά αδρανή πρέπει να οδηγούνται μέσω διαχωριστήρα λαδιού ή διαχωριστήρα βενζίνης, λύματα που περιέχουν λίπη μέσω διαχωριστήρα λίπους και λύματα που περιέχουν άμμο μέσω αμμοσυλλεκτών. Σε περιπτώσεις, όπου η προσαγωγή προς την αντλητική μονάδα δεν επιτρέπεται να διακοπεί κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, μια αντλητική μονάδα πρέπει να εξοπλίζεται με μία δεύτερη διάταξη άντλησης (RexaLift FIT L2) με ίδια ικανότητα απόδοσης, η οποία εφόσον χρειάζεται ενεργοποιείται αυτόματα (DIN EN 12050-1 A1).

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Κατανάλωση ισχύος P1: 2,3 … 3,9 kW
 • Μήκος καλωδίου της εγκατάστασης για τον ηλεκτρικό πίνακα/φις: 4/1,5 m
 • Τρόπος λειτουργίας: S3-10%, 120 s
 • Θερμοκρασία αντλούμενου μέσου: 3 °C … 40 °C, για μικρό διάστημα: 60 °C για το πολύ 3 λεπτά
 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 3 °C … 40 °C
 • Μεικτή χωρητικότητα δεξαμενής:
  • Εγκατάσταση μονής αντλίας: 115 l
  • Εγκατάσταση διπλής αντλίας: 140 l

 • Χωρητικότητα ενεργοποίησης:
  • Εγκατάσταση μονής αντλίας: 35 l
  • Εγκατάσταση διπλής αντλίας: 50 l

 • Σύνδεση κατάθλιψης: DN 80
 • Συνδέσεις προσαγωγής: DN 50/DN 100/DN 150
 • Σύνδεση εξαερισμού: DN 70
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 40 mm
 • Ελάχιστο ύψος προσαγωγής (επίπεδο βάσης μέχρι μέσο προσαγωγής): 180 mm
 • Βαθμός προστασίας μονάδας άντλησης: IP67
 • Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού πίνακα: IP54
Wilo-Drain LP
Drain LP

Σχεδιασμός

Self-priming drainage pump with standard motor for dry well installation

Χρήση

Άντληση ακάθαρτων υδάτων σε

 • Τεχνητές λίμνες
 • Άρδευση με καταιονισμό/άρδευση ελεγχόμενης διάχυσης κήπων και εγκαταστάσεων πρασίνου
 • Κινητή αποστράγγιση

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

Τεχνικά Στοιχεία

 • Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου: 1~230 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας: IP 44
 • Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού: 3 ‐ 35 °C
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 5 mm
 • Σύνδεση: Rp 1½
 • Μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 6 m
Wilo-Drain MTC
Drain MTC

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump with external macerator for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50 Hz (μόνο MTC 40) και 3~400 V, 50 Hz
 • Υποβρύχια λειτουργίας: S1
 • Αναδυόμενη λειτουργία: S2‑15 λεπτά ή S3 30%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμοκρασία υγρού άντλησης: 3…40 °C (MTC 40: 3…35 °C)
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 10 m ή αντίστοιχα 20 m
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
Wilo-Drain STS 40
Drain STS 40

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1 ή S3 25%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: B
 • Θερμική παρακολούθηση περιέλιξης
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 ‐ 35 °C
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 40 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 5 m
Wilo-Drain TC 40
Drain TC 40

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου: 1~230 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1 ή S3 25%
 • Αναδυόμενος τρόπος λειτουργίας: S3 25%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμική παρακολούθηση περιέλιξης
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 ‐ 40 °C
 • Μήκος καλωδίου: 5 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 40 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 5 m
Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Drain TM/TMW/TMR 32

Σχεδιασμός

Submersible drainage pump

Χρήση

 • Για την άντληση καθαρού ή ελαφρώς βρώμικου νερού

  • Από δεξαμενές, φρεάτια αποστράγγισης ή λάκκους
  • Σε περίπτωση υπερχείλισης ή πλημμύρας
  • Κατά την αποστράγγιση υπόγειων εισόδων και χώρων

 

TMR

Το TMR είναι κατάλληλο για τη μείωση της στάθμης νερού μέχρι μια υπολοιπόμενη στάθμη 2 mm.

TMW

Στις υποβρύχιες αντλίες που χρησιμοποιούνται σε υγρά φρεάτια, και προς τις οποίες μεταξύ άλλων ρέει νερό πλυντηρίου, σαπουνάδα από νιπτήρα και ντους, μειώνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής λόγω ιζημάτων. Αυτά τα ιζήματα μπορούν να συσσωρευθούν στο φρεάτιο αντλίας και να προκαλέσουν έτσι σχηματισμό λάσπης και δημιουργία δυσωδίας.

Το σύστημα Wilo‐Drain TMW 32 εμποδίζει μέσω της διάταξης στροβιλισμού τη συσσώρευση αυτών των ιζημάτων και τα απομακρύνει μαζί με το ρευστό. Έτσι μειώνονται τα έξοδα και ο χρόνος που χρειάζεται για τον τακτικό καθαρισμό του φρεατίου. Επίσης μειώνεται στο ελάχιστο το πρόβλημα της απόρριψης λάσπης και η τήρηση των κανόνων υγιεινής προστασίας κατά τον καθαρισμό του υγρού φρεατίου.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας IP 68
 • Μέγιστο βάθος βύθισης 3 m
 • Θερμοκρασία υγρών άντλησης 3 ‐ 35 °C, βραχυπρόθεσμα έως 3 λεπτά το πολύ 90 °C
 • Μήκος καλωδίου ανάλογα με τον τύπο από 3 έως 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 10 mm (TMR: 2 mm)
 • Στόμιο κατάθλιψης Rp 1 ¼
Wilo-Drain TMT/TMC
Drain TMT/TMC

Σχεδιασμός

Submersible drainage pump

Χρήση

Για βιομηχανική χρήση, π.χ. για συμπυκνώματα, καυτό νερό και διαβρωτικά υγρά.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Wastewater
 • Industrial wastewater with a maximum fluid temperature of 95 °C.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: TMT 32: 7 m, TMC 32: 5 m, TMC 40: 5 m
 • Θερμοκρασία υγρού: σε βύθιση = 3 - 95 °C
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 9 mm
 • Στόμιο κατάθλιψης: TMT 32…: G 1¼, TMC 32…: Rp 1¼, TMC 40: Rp 1½
Wilo-Drain TP 50/TP 65
Drain TP 50/TP 65

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Τρόπος λειτουργίας σε ανάδυση: S2-8 λεπτά, S3 25%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμική επιτήρηση περιέλιξης
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 - 35 °C
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 44 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 10 m
Wilo-Drain TP 80/TP 100
Drain TP 80/TP 100

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as stationary dry well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση και ανάδυση: S1
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 - 40 °C
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 80 ή αντίστοιχα 95 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Wilo-Drain TS 40-65
Drain TS 40-65

Σχεδιασμός

Submersible drainage pump

Χρήση

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστο ύψος βύθισης:TS 40 = 5 m, TS 50/TS 65 = 10 m
 • Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού: 3 ‐ 35 °C
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 10 mm
 • Στόμιο κατάθλιψης: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½
Wilo-Drain TS/TSW 32
Drain TS/TSW 32

Σχεδιασμός

Submersible drainage pump

Χρήση

 • Για την άντληση καθαρού ή ελαφρώς βρώμικου νερού

  • Από δεξαμενές, φρεάτια αποστράγγισης ή λάκκους
  • Σε περίπτωση υπερχείλισης ή πλημμύρας
  • Κατά την αποστράγγιση υπόγειων εισόδων και χώρων

 • Από την περιοχή του σπιτιού (νερό πλυντηρίου, σαπουνάδα)
 • Από μικρά συντριβάνια, παιχνίδια νερού ή ρυάκια

 

TSW

Στις υποβρύχιες αντλίες που χρησιμοποιούνται σε υγρά φρεάτια, και προς τις οποίες μεταξύ άλλων ρέει νερό πλυντηρίου, σαπουνάδα από νιπτήρα και ντους, μειώνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής τους λόγω ιζημάτων. Αυτά τα ιζήματα μπορούν να συσσωρευθούν στο φρεάτιο αντλίας και να προκαλέσουν έτσι σχηματισμό λάσπης και δημιουργία δυσωδίας.

Το σύστημα Wilo‐Drain TSW 32 εμποδίζει μέσω της διάταξης στροβιλισμού τη συσσώρευση αυτών των ιζημάτων και τα απομακρύνει μαζί με το ρευστό. Έτσι μειώνονται τα έξοδα και ο χρόνος που χρειάζεται για τον τακτικό καθαρισμό του φρεατίου. Επίσης μειώνεται στο ελάχιστο το πρόβλημα της απόρριψης λάσπης και η τήρηση των κανόνων υγιεινής προστασίας κατά τον καθαρισμό του υγρού φρεατίου.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας IP 68
 • Μέγιστο βάθος βύθισης 10 m
 • Μέγ. θερμοκρασία υγρών άντλησης 3-35 °C, βραχυπρόθεσμα έως 3 λεπτά έως 90 °C
 • Μήκος καλωδίου 10 m
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 10 mm
 • Στόμιο κατάθλιψης Rp 1 ¼, σύνδεση σωλήνα Ø 32 mm, R1
Wilo-DrainLift Box
DrainLift Box

Σχεδιασμός

Small sewage lifting unit for concealed floor installation

Χρήση

Για την υπόγεια εγκατάσταση, χρησιμοποιείται για την αποστράγγιση

 • Χώρους με κίνδυνο πλημμύρας
 • εισόδων γκαράζ
 • περασμάτων που οδηγούν σε υπόγεια
 • Ντους, νιπτήρες, πλυντήρια ρούχων/πιάτων

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces (according to DIN EN 12050-2) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz
 • Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης 10 m (5 m στα 40/10), με φις σούκο
 • Τρόπος λειτουργίας S3-25%
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρών άντλησης 35 °C, σε 32/8 και 32/11 βραχυπρόθεσμα (3 λεπτά) 90 °C
 • Σύνδεση κατάθλιψης Ø 40 mm
 • Στόμιο εισόδου 100 mm
 • Σύνδεση εξαερισμού 100 mm
 • Βαθμός προστασίας IP 67
 • Μεικτός όγκος δεξαμενής 85 l
 • Όγκος ενεργοποίησης 22 l, σε 40/10 30 l
Wilo-DrainLift M
DrainLift M

Σχεδιασμός

Sewage lifting unit as single pump system or double-pump system

Χρήση

Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αποστράγγιση κατοικιών και βιομηχανικών κτιρίων (π. χ. εστιατόρια, καταστήματα κτλ.). Ακατέργαστα λύματα, τα οποία δεν μπορούν να προσαχθούν μέσω φυσικής κλίσης στο δίκτυο αποχέτευσης και λύματα από τουαλέτες, τα οποία συσσωρεύονται κάτω από τη στάθμη ανάρροιας, πρέπει σύμφωνα με το DIN EN 12056/ DIN 1986-100 να προσάγονται στο δημόσιο δίκτυο υπονόμων μέσω αυτόματης μονάδας άντλησης. Λύματα, τα οποία περιέχουν ορυκτέλαια ή εκρηκτικά αδρανή πρέπει να οδηγούνται μέσω διαχωριστήρα λαδιού ή διαχωριστήρα βενζίνης, λύματα που περιέχουν λίπη μέσω διαχωριστήρα λίπους και λύματα που περιέχουν άμμο μέσω αμμοσυλλεκτών. Σε περιπτώσεις, όπου η ροή προς τη μονάδα άντλησης λυμάτων δεν επιτρέπεται να διακοπεί κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, πρέπει η μονάδα άντλησης να εξοπλίζεται με μία δεύτερη διάταξη άντλησης με ίδια ικανότητα απόδοσης, η οποία εφόσον χρειάζεται ενεργοποιείται αυτόματα (DIN EN 12050‐1 A1).

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Κατανάλωση ισχύος P1 = 1,3 kW
 • Μήκος του καλωδίου του συγκροτήματος προς τον ηλεκτρικό πίνακα 4 m / καλώδιο με βύσμα 1,5 m
 • Τρόπος λειτουργίας S3-15%, 80 sec
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρών άντλησης 40 °C, βραχυπρόθεσμα 3 λεπτά, 60 °C
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 45 mm
 • Σύνδεση κατάθλιψης DN 80
 • Σύνδεση προσαγωγής DN 40 / DN 100 / DN 150
 • Σύνδεση εξαερισμού DN 70
 • Ελάχιστο ύψος προσαγωγής (επίπεδο βάσης μέχρι τη μέση εισόδου της προσαγωγής) 180 mm
 • Βαθμός προστασίας (χωρίς ηλεκτρικό πίνακα) IP 67
 • Μεικτός όγκος δεξαμενής ανάλογα με τον τύπο από 62 έως 115 l
 • Όγκος ενεργοποίησης ανάλογα με τον τύπο, 24 έως 40 l
Wilo-DrainLift S
DrainLift S

Σχεδιασμός

Compact sewage lifting unit as single pump system

Χρήση

Έτοιμη για σύνδεση, πλήρης μονάδα άντλησης λυμάτων σύμφωνα με το DIN EN 12050-1.

Για την άντληση πρωτογενών λυμάτων, τα οποία δεν μπορούν να οδηγηθούν με φυσική κλίση στο αποχετευτικό σύστημα. Το σύστημα Wilo‐DrainLift S πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου DIN EN 12050-1, καθώς και του DIN EN 12056. Οι συμπαγείς διαστάσεις, σε συνδυασμό με επιφάνεια εγκατάστασης που έχει βελτιστοποιηθεί χωροταξικά, καθιστούν δυνατές πολύπλευρες δυνατότητες εφαρμογής σε:

 • Μεταγενέστερη εγκατάσταση ντους, τουαλετών, σε σάουνες κ.α.
 • Εγκατάσταση τουαλετών σε υπόγεια διαμερίσματα
 • Επέκταση/ανακαίνιση διαμερισμάτων και κτιρίων
 • Πρωτοποριακός συνδυασμός διαφόρων δυνατοτήτων τοποθέτησης μονάδων άντλησης λυμάτων σε μια εγκατάσταση, όπως π.χ.:

  • Άμεση σύνδεση τουαλέτας
  • Αποστράγγιση μεμονωμένων χώρων
  • Εγκατάσταση επιτοίχια/εντοιχισμένη

Εφαρμόζεται στους εξής τρόπους εγκατάστασης:

Ως παραδοσιακή μονάδα άντλησης λυμάτων για σύνδεση WC τοίχου ή δαπέδου ή για την πλήρη αποστράγγιση χώρου. Λόγω των συμπαγών διαστάσεων της εγκατάστασης υπάρχει μικρή ανάγκη χώρου.
Σε συνδυασμό με επιτοίχια/εντοιχισμένη εγκατάσταση ως μονάδα άντλησης λυμάτων, συνδεδεμένη στα κοινά συστήματα επιτοίχιας εγκατάστασης, σε εντοιχισμένη εγκατάσταση καθώς και σε προφίλ ορθοστάτη.

Υπόδειξη:

Η εγκατάσταση πρέπει μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων να μπορεί να συναρμολογείται και να αποσυναρμολογείται ελεύθερα. Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες εγκατάστασης και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Τεχνικά Στοιχεία

 • Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Απορρόφηση ισχύος P1 ανάλογα με τον τύπο από 1,1 έως 1,25 kW
 • Μήκος καλωδίου εγκατάστασης για τον ηλεκτρικό πίνακα/βύσμα 4 m
 • Τρόπος λειτουργίας S3-15%, 120 sec
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρών άντλησης 35 °C, βραχυπρόθεσμα 60 °C
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 40 mm
 • Σύνδεση κατάθλιψης DN 80
 • Σύνδεση προσαγωγής DN 40 / DN 100
 • Σύνδεση εξαερισμού DN 70
 • Ελάχιστο ύψος προσαγωγής (επίπεδο βάσης μέχρι τη μέση εισόδου της προσαγωγής) 180 mm
 • Βαθμός προστασίας (χωρίς ηλεκτρικό πίνακα) IP 67
 • Μεικτός όγκος δεξαμενής 45 l
Wilo-DrainLift WS 40 Basic
DrainLift WS 40 Basic

Σχεδιασμός

Pump chamber made of plastic with integrated pump as concealed pumping station or floor-mounted lifting unit

Χρήση

Η Wilo-DrainLift WS 40 Basic είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 12050‐2 μια αντλητική μονάδα ακάθαρτων υδάτων που λειτουργεί αυτόματα για αποστράγγιση με προστασία έναντι ανάρροιας για λύματα που δεν περιέχουν περιττώματα από σημεία εκροής σε κτίρια κάτω από τη στάθμη ανάρροιας. Η εγκατάσταση μπορεί να τοποθετηθεί τόσο μέσα στο κτίριο, όσο και εκτός του κτιρίου, όπως ένα φρεάτιο συνθετικού υλικού μέσα στο έδαφος. Η βέλτιστη απόδοση της εγκατάστασης παρουσιάζεται σε εφαρμογές με εποχιακή συσσώρευση ακάθαρτων υδάτων (όπως σε κάμπινγκ, εξοχικά…) ή σε περιοχές με μειωμένο παγετό.

Ενσωματωμένη αντλία

TC 40

Για πολύ βρώμικα υγρά άντλησης, Ελεύθερο πέρασμα στερεών 40 mm

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Τεχνικά Στοιχεία

Wilo-DrainLift WS 40-50
DrainLift WS 40-50

Σχεδιασμός

Pump chamber made of plastic as concealed pumping station or floor-mounted lifting unit

Χρήση

Η Wilo‐DrainLift WS 40‐50 είναι σύμφωνα με το EN 12050 μια μονάδα άντλησης λυμάτων που λειτουργεί αυτόματα για την αποστράγγιση με προστασία έναντι ανάρροιας για λύματα που δεν περιέχουν ή περιέχουν περιττώματα (εξαρτάται από τον τύπο της μονάδας) από σημεία εκροής σε κτίρια κάτω από τη στάθμη ανάρροιας.

Η εγκατάσταση μπορεί να τοποθετηθεί τόσο μέσα στο κτίριο, όσο και εκτός του κτιρίου, όπως ένα φρεάτιο συνθετικού υλικού μέσα στο έδαφος. Η καλύτερη απόδοση της μονάδας λαμβάνει χώρα σε εφαρμογές με εποχιακή συσσώρευση αποβλήτων (όπως σε κάμπινγκ, εξοχικά σπίτια...), σε περιοχές με μειωμένο παγετό ή και στην αποστράγγιση με πίεση.

Σε χρήση στο κτίριο ως μονάδας άντλησης λυμάτων με σύστημα κοπτήρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατάθλιψη σωλήνας μικρής διαμέτρου από ένα μέγεθος DN 40 σύμφωνα με τα πρότυπα (κατά το DIN EN 12050-1). Αυτό διευκολύνει την ευέλικτη και οικονομική συνολική εγκατάσταση.

Αντλίες εφαρμογής

TP 50/TP 65

 • Για πολύ βρώμικα υγρά χωρίς περιττώματα
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 44 mm
 • Με αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX (TP 65, ανάλογα με τον τύπο)
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Διατίθεται τύπος με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο EN 12050-1

 

MTS 40

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Πατενταρισμένος, εσωτερικός μηχανισμός κοπτήρων
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Τύπος τριφασικού ρεύματος με αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces or pre-cleaned sewage that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Τεχνικά Στοιχεία

Wilo-DrainLift WS 900/1100
DrainLift WS 900/1100

Σχεδιασμός

Plastic pump chamber for insertion into the ground

Χρήση

Το Wilo-DrainLift WS 900/1100 είναι ένα φρεάτιο μονής / διπλής αντλίας για την άντληση ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων στα τεχνικά συστήματα κτιρίων, από χώρους και επιφάνειες κάτω από το επίπεδο επιστροφής (EN 752). Ενδείκνυται ως έτοιμος για σύνδεση σταθμός αντλίας σε φρεάτιο για την αποστράγγιση πίεσης και ως σταθμός αντλιών για την αποστράγγιση σε διάταξη αποστράγγισης. Το WS 900/1100 εγκαθίσταται εκτός του κτιρίου μέσα στο έδαφος. Μία γρήγορη, απλή, εύκολη στη συναρμολόγηση και με μειωμένες δαπάνες λύση για κάθε σχεδιαστή και ιδιοκτήτη.

Τύποι αντλιών που χρησιμοποιούνται

TS 40

 • Για ελαφρώς βρώμικα υγρά χωρίς περιττώματα
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 10 mm
 • Χωρίς αντιεκρηκτική έγκριση (Ex)
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Διατίθεται τύπος με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης

 

TP 50/TP 65

 • Για πολύ βρώμικα υγρά χωρίς περιττώματα
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 44 mm
 • Με αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX (TP 65, ανάλογα με τον τύπο)
 • Διατίθενται εκδόσεις μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Διατίθεται τύπος με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο EN 12050-1

Rexa FIT V05/V06

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Ελεύθερη διατομή διέλευσης στερεών 50 ή 65 mm
 • Χωρίς αντιεκρηκτική έγκριση (Ex)
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Διατίθεται τύπος με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο EN 12050-1

Rexa PRO V05/V06

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Ελεύθερη διατομή διέλευσης στερεών 50 ή 65 mm
 • Αντιεκρηκτική έγκριση σύμφωνα με το ATEX ως στάνταρ εξοπλισμός
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1

TP 80

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 80 mm
 • Αντιεκρηκτική έγκριση σύμφωνα με το ATEX ως στάνταρ εξοπλισμός
 • Τριφασικός κινητήρας
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1
 • Δυνατότητα χρήσης μόνο για σταθμούς μονής αντλίας!

 

MTC 32

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Εξωτερικός μηχανισμός κοπτήρων
 • Διατίθεται με και χωρίς αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX
 • Για μανομετρικά ύψη έως και 50 m
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1

 

MTS 40

 • Για πολύ βρώμικα υγρά και περιττώματα
 • Πατενταρισμένος, εσωτερικός μηχανισμός κοπτήρων
 • Διατίθενται τύποι μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος
 • Τύπος τριφασικού ρεύματος με αντιεκρηκτική έγκριση κατά ATEX
 • Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
 • Με συμμόρφωση προς το πρότυπο (DIN) EN 12050-1

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces or pre-cleaned sewage that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Τεχνικά Στοιχεία

Wilo-DrainLift XL
DrainLift XL

Σχεδιασμός

Sewage lifting unit as double-pump system

Χρήση

Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αποστράγγιση κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων (π.χ. εστιατόρια, καταστήματα κτλ.). Ακατέργαστα λύματα, τα οποία δεν μπορούν να προσαχθούν μέσω φυσικής κλίσης στο δίκτυο αποχέτευσης και λύματα από τουαλέτες, τα οποία συσσωρεύονται κάτω από τη στάθμη ανάρροιας, πρέπει σύμφωνα με το DIN EN 12056/ DIN 1986-100 να προσάγονται στο δημόσιο δίκτυο υπονόμων μέσω αυτόματης μονάδας άντλησης. Λύματα, τα οποία περιέχουν ορυκτέλαια ή εκρηκτικά αδρανή πρέπει να οδηγούνται μέσω διαχωριστήρα λαδιού ή διαχωριστήρα βενζίνης, λύματα που περιέχουν λίπη μέσω διαχωριστήρα λίπους και λύματα που περιέχουν άμμο μέσω αμμοσυλλεκτών. Σε περιπτώσεις όπου η ροή προς τη μονάδα άντλησης λυμάτων δεν επιτρέπεται να διακοπεί κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, πρέπει η μονάδα άντλησης να εξοπλίζεται με μια δεύτερη διάταξη άντλησης με την ίδια ικανότητα απόδοσης, η οποία θα ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση ανάγκης (DIN EN 12050‐1 A1).

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Κατανάλωση ισχύος P1 ανάλογα με τον τύπο από 3 έως 5,3 kW
 • Μήκος του καλωδίου της μονάδας προς τον ηλεκτρικό πίνακα 4 m / καλώδιο με βύσμα 1,5 m
 • Τρόπος λειτουργίας S1 / S3 - 60%
 • Θερμοκρασία υγρών άντλησης μέγιστη 40 °C, βραχυπρόθεσμα 60 °C
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών 40 mm
 • Σύνδεση πίεσης DN 80
 • Στόμιο εισόδου DN 100 / DN 150
 • Σύνδεση εξαερισμού DN 70
 • Ελάχιστο ύψος προσαγωγής (επίπεδο βάσης μέχρι τη μέση εισόδου της προσαγωγής) 700 mm
 • Βαθμός προστασίας (χωρίς ηλεκτρικό πίνακα) IP 67
 • Δοχείο μικτού όγκου 380 l
 • Όγκος ενεργοποίησης 260 l
Wilo-DrainLift XXL
DrainLift XXL

Σχεδιασμός

Sewage lifting unit as double-pump system with two separate, dry-mounted pumps

Χρήση

Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αποστράγγιση οικιών και επαγγελματικών κτιρίων (π.χ. εστιατόρια, καταστήματα κ.α.). Ακατέργαστα λύματα, τα οποία δεν μπορούν να οδηγηθούν μέσω φυσικής κλίσης στο δίκτυο και λύματα από εγκαταστάσεις τουαλέτας, τα οποία συσσωρεύονται κάτω από το επίπεδο επιστροφής, πρέπει σύμφωνα με το DIN EN 12056/DIN 1986100 να οδηγουνται στο δημόσιο δίκτυο αποχέτευσης μέσω αυτόματης μονάδας άντλησης λυμάτων. Λύματα, τα οποία περιέχουν ορυκτέλαια ή εκρηκτικές ουσίες, πρέπει να οδηγούνται μέσω διαχωριστήρα λαδιού ή βενζίνης, τα λύματα με λίπη μέσω διαχωριστήρα λιπών και τα λύματα με άμμο μέσω παγίδων άμμου.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Απορρόφηση ισχύος P1 ανάλογα με τον τύπο από 2,3 έως 10,0 kW
 • Μήκος του καλωδίου της μονάδας προς τον ηλεκτρικό πίνακα 10 m
 • Τρόπος λειτουργίας S1, S3
 • Θερμοκρασία υγρών άντλησης μέγιστη 40 °C, βραχυπρόθεσμα 65 °C
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Διάμετρος διέλευσης στερεών σωμάτων ανάλογα με τον τύπο 78 έως 95 mm
 • Σύνδεση κατάθλιψης ανάλογα με τον τύπο DN 80 ή DN 100
 • Στόμιο εισόδου DN 2 40 / DN 1501 100 / DN
 • Σύνδεση εξαερισμού DN 70 mm
 • Ελάχιστο ύψος προσαγωγής (επίπεδο βάσης μέχρι τη μέση εισόδου της προσαγωγής) 700 mm
 • Βαθμός προστασίας (χωρίς ηλεκτρικό πίνακα) IP 68
 • Μεικτός όγκος δεξαμενής 400/800 l
 • Όγκος ενεργοποίησης 200/400 l
Wilo-EMU FA (στάνταρ παραλλαγή)
EMU FA (στάνταρ παραλλαγή)

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump without cooling system for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Υποβρύχιος τρόπος λειτουργίας: S1
 • Τρόπος λειτουργίας σε ανάδυση: S1, S2‐15 ή αντίστοιχα S2‐30 (ανάλογα με τον τύπο)
 • Θερμική παρακολούθηση κινητήρα
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμοκρασία υγρού άντλησης: 3 - 40 °C
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
 • Διέλευση στερεών από 45 mm έως 100 mm
 • Ρουλεμάν με λίπανση διαρκείας
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Wilo-EMU FA…T
EMU FA…T

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump with and without active cooling system for pumping untreated sewage for continuous duty in the stationary and portable wet well installation, as well as for stationary dry well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Untreated sewage with faeces and long-fibre components
 • Sewage containing faeces
 • Process water

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Untreated sewage with faeces and long-fibre components
 • Sewage containing faeces
 • Process water

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Τρόπος λειτουργίας σε ανάδυση με αυτοψυχόμενο κινητήρα: S1
 • Τρόπος λειτουργίας σε ανάδυση με κινητήρα ξηρού ρότορα: S2-15 min (ανάλογα με τον τύπο)
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Θερμοκρασία υγρού άντλησης: 3 - 40 °C, υψηλότερες θερμοκρασίες επί παραγγελία
 • Στεγανοποίηση: ανάλογα με τον κινητήρα με τσιμούχα άξονα και μηχανικό στυπειοθλίπτη, δύο μηχανικούς στυπειοθλίπτες ή μια κασέτα στεγανοποίησης
 • Ελεύθερη διέλευση: 78x105 - 150x150 mm.
 • Ρουλεμάν με λίπανση διαρκείας
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Wilo-EMU FA...RF
EMU FA...RF

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump made of cast stainless steel without cooling system for continuous duty in stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 - 40 °C, υψηλότερες θερμοκρασίες επί παραγγελία
 • Στεγανοποίηση: ανάλογα με τον κινητήρα με δύο μηχανικούς στυπειοθλίπτες ή μια κασέτα στεγανοποίησης
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 35 ‐ 45 mm.
 • Ρουλεμάν με λίπανση διαρκείας
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Wilo-EMU FA...WR
EMU FA...WR

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump with mechanical stirring apparatus for continuous duty for stationary wet well installation.

Χρήση

Pumping of highly abrasive and faeces-containing sewage without long-fibre components

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of highly abrasive and faeces-containing sewage without long-fibre components

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Υποβρύχιος τρόπος λειτουργίας: S1
 • Τρόπος λειτουργίας σε ανάδυση με αυτοψυχόμενο κινητήρα: S1
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 - 40 °C, υψηλότερες θερμοκρασίες επί παραγγελία
 • Στεγανοποίηση: ανάλογα με τον κινητήρα με τσιμούχα άξονα και μηχανικό στυπειοθλίπτη, δύο μηχανικούς στυπειοθλίπτες ή μια κασέτα στεγανοποίησης
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 23 ‐ 58 mm.
 • Ρουλεμάν με λίπανση διαρκείας
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Wilo-HiDrainlift 3
HiDrainlift 3

Σχεδιασμός

Small sewage lifting unit for floor-mounted installation

Χρήση

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces (according to DIN EN 12050-2) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces (according to DIN EN 12050-2) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Τεχνικά Στοιχεία

Wilo-HiSewlift 3
HiSewlift 3

Σχεδιασμός

Small sewage lifting unit with macerator

Χρήση

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Τεχνικά Στοιχεία

Wilo-Rexa CUT
Rexa CUT

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump with macerator for intermittent duty and continuous duty, for stationary and portable wet well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Λειτουργία σε βύθιση: S1
 • Λειτουργία εκτός βύθισης: S2-15 min/S2-30 min, S3 10%/S3 25% (ανάλογα με τον κινητήρα)
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμοκρασία υγρού άντλησης: 3…40 °C, μέχρι 60 °C για 3 λεπτά
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
Wilo-Rexa FIT
Rexa FIT

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation, as well as for the stationary dry well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Τρόπος λειτουργίας σε ανάδυση: S2-15 λεπτά, S3 10%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμοκρασία υγρού: 3 ‑ 40°C, μέχρι 60°C για 3 λεπτά
 • Ελεύθερη διέλευση: 50 / 65 / 80 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
Wilo-Rexa PRO
Rexa PRO

Σχεδιασμός

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as for stationary dry well installation.

Χρήση

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50 Hz oder 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Τρόπος λειτουργίας σε ανάδυση: S2‑30 λεπτά, S3 25%
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμοκρασία υγρού: 3 ‑ 40°C, μέχρι 60°C για 3 λεπτά
 • Ελεύθερη διέλευση: 50 / 65 / 80 mm
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
 • Μήκος καλωδίου: 10 m
Wilo-RexaLift FIT L
RexaLift FIT L

Σχεδιασμός

Sewage lifting unit as single pump system or double-pump system

Χρήση

Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αποστράγγιση κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων (π.χ. εστιατόρια, καταστήματα κτλ.). Ακατέργαστα λύματα, τα οποία δεν μπορούν να προσαχθούν μέσω φυσικής κλίσης στο δίκτυο αποχέτευσης και λύματα από τουαλέτες, τα οποία συσσωρεύονται κάτω από τη στάθμη ανάρροιας, πρέπει σύμφωνα με το DIN EN 12056/ DIN 1986-100 να προσάγονται στο δημόσιο δίκτυο υπονόμων μέσω αυτόματης μονάδας άντλησης. Λύματα, τα οποία περιέχουν ορυκτέλαια ή εκρηκτικά αδρανή πρέπει να οδηγούνται μέσω διαχωριστήρα λαδιού ή διαχωριστήρα βενζίνης, λύματα που περιέχουν λίπη μέσω διαχωριστήρα λίπους και λύματα που περιέχουν άμμο μέσω αμμοσυλλεκτών. Σε περιπτώσεις, όπου η προσαγωγή προς την αντλητική μονάδα δεν επιτρέπεται να διακοπεί κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, μια αντλητική μονάδα πρέπει να εξοπλίζεται με μία δεύτερη διάταξη άντλησης (RexaLift FIT L2) με ίδια ικανότητα απόδοσης, η οποία εφόσον χρειάζεται ενεργοποιείται αυτόματα (DIN EN 12050-1 A1).

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Κατανάλωση ισχύος P1: 2,3 … 3,9 kW
 • Μήκος καλωδίου της εγκατάστασης για τον ηλεκτρικό πίνακα/φις: 4/1,5 m
 • Τρόπος λειτουργίας: S3-10%, 120 s
 • Θερμοκρασία αντλούμενου μέσου: 3 °C … 40 °C, για μικρό διάστημα: 60 °C για το πολύ 3 λεπτά
 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 3 °C … 40 °C
 • Μεικτή χωρητικότητα δεξαμενής:
  • Εγκατάσταση μονής αντλίας: 115 l
  • Εγκατάσταση διπλής αντλίας: 140 l

 • Χωρητικότητα ενεργοποίησης:
  • Εγκατάσταση μονής αντλίας: 35 l
  • Εγκατάσταση διπλής αντλίας: 50 l

 • Σύνδεση κατάθλιψης: DN 80
 • Συνδέσεις προσαγωγής: DN 50/DN 100/DN 150
 • Σύνδεση εξαερισμού: DN 70
 • Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 40 mm
 • Ελάχιστο ύψος προσαγωγής (επίπεδο βάσης μέχρι μέσο προσαγωγής): 180 mm
 • Βαθμός προστασίας μονάδας άντλησης: IP67
 • Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού πίνακα: IP54
Wilo-Sevio ACT
Sevio ACT

Σχεδιασμός

Solids diffuser

Χρήση

Gentle mixing process of biomass carrier particles of all types in the pumped fluid

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Gentle mixing process of biomass carrier particles of all types in the pumped fluid

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ποσότητα ροής: 3300…4000 m³/h
 • Μέγιστο βάθος δεξαμενής: 3…8 m
 • Πάχος σωματιδίων ανάπτυξης: 1,6…5,5 m
 • Ποσοστό όγκου σωματιδίων ανάπτυξης: 40…70 %
 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: 40 °C
Wilo-Sevio AIR
Sevio AIR

Σχεδιασμός

Aeration system with tube, panel or disc diffusers

Χρήση

For large to fine-bubble aeration of aqueous media such as water, sewage or sludge, for the purpose of supplying oxygen and intermixing.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

For large to fine-bubble aeration of aqueous media such as water, sewage or sludge, for the purpose of supplying oxygen and intermixing.

Τεχνικά Στοιχεία

Δίσκος αερισμού

 • Εξωτερική διάμετρος: 280 mm
 • Διάμετρος μεμβράνης: 237 mm
 • Επιφάνεια μεμβράνης: 0,044 m²
 • Εκμετάλλευση οξυγόνου: 6,5…8,5 %/m
 • Μέγεθος φυσαλίδων: 1-3 mm
 • Απώλεια πίεσης: 22…43 mbar
 • Διαστάσεις σύνδεσης: 90 mm για πλαστικές σωληνώσεις, 88,9 mm για σωληνώσεις ανοξείδωτου χάλυβα
 • Μέγιστη θερμοκρασία αέρα στο σύστημα/στο δίσκο αερισμού: 100 °C

Περιοχή παροχής*

 • Ποσότητα αέρα: 1-8 Nm³/h
 • Ελάχιστη παροχή: 1,5 Nm³/h
 • Κανονική παροχή: 4,0 Nm³/h
 • Μέγιστη παροχή: 6,0 Nm³/h
 • Για μικρό διάστημα (μέχρι 15 λεπτά) επιτρέπεται παροχή 7,5 Nm³/h.

*Οι τιμές παροχής ισχύουν για τυποποιημένες συνθήκες: 0 °C και 1013 hPa.

Wilo-Sevio MIX DM
Sevio MIX DM

Σχεδιασμός

Submersible mixer for MUD applications

Χρήση

For pumping drilling mud in offshore and on-shore installations

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

For pumping drilling mud in offshore and on-shore installations

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: 90 °C
 • Μειωτήρας: Πλανητικός μειωτήρας 1 βαθμίδας
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Wilo-Sevio MIX/FLOW BG
Sevio MIX/FLOW BG

Σχεδιασμός

Submersible mixer for biogas applications with 1- and 2-stage planetary gear

Χρήση

Submersible mixers for use in biogas plants for mixing substrates in fermenters and secondary fermentation tanks.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Submersible mixers for use in biogas plants for mixing substrates in fermenters and secondary fermentation tanks.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 3~400 V, 50 Hz
 • Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
 • Βαθμός προστασίας: IP 68
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: 60 °C
 • Μειωτήρας: Πλανητικός μειωτήρας 1 βαθμίδας (Sevio MIX) ή 2 βαθμίδων (Sevio FLOW)
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
Κοινοποίηση σε άλλους

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Είμαστε στη διάθεση σας για τις ερωτήσεις σας. 
Για προσφορές: ask_offer@wilo.gr

 

 

 

T 210 6248300

F 210 6248360

Συλλογή και μεταφορά λυμάτων

Pioneering for You