Παροχή νερού

Κοινοποίηση σε άλλους

Εφαρμογές πυρόσβεσης

Τήρηση των τοπικών κανονισμών μέσω ειδικών λύσεων.
Οι διαφορετικές καταστάσεις που συναντώνται σε κτίρια, σε συνδυασμό με τους διαφορετικούς τοπικούς κανονισμούς, απαιτούν εξειδικευμένες λύσεις. Αναζητήστε την τεχνογνωσία της Wilo, τις εξειδικευμένες λύσεις και την τεχνολογία αντλιών υψηλής απόδοσης που διαθέτει.

Σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο

Οι διαφορετικές καταστάσεις που συναντώνται σε κτίρια, σε συνδυασμό με τους ποικίλους τοπικούς κανονισμούς, απαιτούν εξειδικευμένες λύσεις. Με τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα της Wilo μπορούν να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν ανά περίπτωση, εξατομικευμένες λύσεις συστημάτων πυρόσβεσης. Επωφεληθείτε από την τεχνογνωσία της Wilo και την τεχνολογία αντλιών υψηλής απόδοσης. Για παράδειγμα με τις πλήρως αυτόματες εγκαταστάσεις παροχής νερού σε ένα ανθεκτικό σύστημα φυγοκεντρικών αντλιών υψηλής απόδοσης και στάνταρ πρότυπων κινητήρων.

Πυροπροστασία και πόσιμο νερό

Οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και πυροπροστασίας χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Εάν είναι γεμάτες με νερό που δεν ρέει, υπάρχει κίνδυνος το νερό να μετατραπεί σε ανθυγιεινό. Εάν οι εγκαταστάσεις αυτές είναι συνδεδεμένες με μια εγκατάσταση παροχής πόσιμου νερού, τότε αποτελούν κίνδυνο για την ποιότητα αυτού του νερού.

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Σχεδιασμός

Highly efficient, ready for connection water-supply unit (non self-priming) with 2 to 6 vertically arranged glanded stainless steel high-pressure multistage centrifugal pumps from the Helix V series switched in parallel, including Comfort Controller CC (available with and without frequency converter)

Χρήση

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems.
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems.
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 50 °C (προαιρετικά 70 °C)
 • Πίεση λειτουργίας 16 bar (25 bar προαιρετικά)
 • Πίεση προσαγωγής 10 bar
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην τελική κατάθλιψη R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην προσαγωγή R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές στροφές 2850 σ.α.λ.
 • Βαθμός προστασίας IP 54 (συσκευή ρύθμισης CC)
 • Ασφάλεια AC3 από την πλευρά τροφοδοσίας ρεύματος, σύμφωνα με την ισχύ κινητήρα και τις διατάξεις της επιχείρησης ηλεκτρισμού
 • Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας):

  • Πόσιμο και θερμό πόσιμο νερό
  • Νερό ψύξης
  • Νερό πυρόσβεσης

  Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι γενικά νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόϊνα υλικά

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Σχεδιασμός

Pressure boosting system with 2 to 6 parallel-switched, non self-priming stainless steel high-pressure multistage centrifugal pumps

Χρήση

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and industrial systems.
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and industrial systems.
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 50 °C (προαιρετικά 70 °C)
 • Πίεση λειτουργίας 16 bar (25 bar προαιρετικά)
 • Πίεση προσαγωγής 10 bar
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην τελική κατάθλιψη R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην προσαγωγή R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές στροφές 2850 σ.α.λ.
 • Βαθμός προστασίας IP 54 (συσκευή ρύθμισης CC)
 • Ασφάλεια AC3 από την πλευρά τροφοδοσίας ρεύματος, σύμφωνα με την ισχύ κινητήρα και τις διατάξεις της επιχείρησης ηλεκτρισμού
 • Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας):

  • Πόσιμο και θερμό πόσιμο νερό
  • Νερό ψύξης
  • Νερό πυρόσβεσης

  Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι γενικά νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόϊνα υλικά

Wilo-Economy CO-MHI.../ER
Economy CO-MHI.../ER

Σχεδιασμός

Pressure boosting system with 2 to 4 parallel-switched, non-self-priming, horizontal high-pressure multistage centrifugal pumps made of stainless steel

Χρήση

 • For fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • For fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~230 V /400 V ±10 %, 50 Hz (άλλοι τύποι επί παραγγελία)
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 50 °C (70 °C προαιρετικά)
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Πίεση λειτουργίας 16 bar
 • Πίεση προσαγωγής 6 bar
 • Ονομαστικά πλάτη σύνδεσης, στην τελική κατάθλιψη Rp 1¼ ‐ DN 100
 • Ονομαστικά πλάτη σύνδεσης, πλευρά προσαγωγής Rp 1¼ ‐ DN 100
 • Ονομαστικός αριθμός στροφών 2850 σ.α.λ.
 • Βαθμός προστασίας IP 41/IP 54 προαιρετικά
 • Ασφάλεια A από την πλευρά του δικτύου, AC 3 σύμφωνα με την ισχύ κινητήρα και τις διατάξεις της επιχείρησης ηλεκτρισμού
 • Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας):

  • Νερό ψύξης
  • Πόσιμο νερό και νερό χρήσης
  • Νερό πυρόσβεσης (υγρός αγωγός, για ξηρά συγκροτήματα προσέξτε τις προδιαγραφές κατά DIN 1988 (EN 806) και τις προδιαγραφές των φορέων πυροπροστασίας!)

  Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι γενικά νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόινα υλικά

Wilo-FLA Compact-1 Helix V
FLA Compact-1 Helix V

Σχεδιασμός

Pressure boosting system for fire fighting in accordance with DIN 14462 for indirect connection.

With a vertical, stainless steel high-pressure multistage centrifugal pump in glanded version and break tank.

Χρήση

Fully automatic water supply for fire extinguishing systems with type "F" fire hose reels in domestic, commercial and public buildings, hotels, hospitals, shopping centres and industrial systems

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Fully automatic water supply for fire extinguishing systems with type "F" fire hose reels in domestic, commercial and public buildings, hotels, hospitals, shopping centres and industrial systems

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία μέσου 50 °C
 • Ονομαστική πίεση 16 bar
 • Πίεση λειτουργίας έως 16 bar
 • Πίεση προσαγωγής από τη δεξαμενή < 1 bar
 • Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης στην κατάθλιψη R 11/2" - R 2"
 • Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης βαλβίδας πλωτήρα στη δεξαμενή G2"
 • Βαθμός προστασίας συσκευής χειρισμού IP 54
 • Στρογγυλή δεξαμενή (540 l)
Wilo-FLA Compact-2 Helix V
FLA Compact-2 Helix V

Σχεδιασμός

Pressure boosting system for fire fighting in accordance with DIN 14462 for indirect connection.

With 2 vertical, stainless steel high-pressure multistage centrifugal pumps in glanded version and break tank.

Χρήση

Fully automatic water supply for fire extinguishing systems with type "F" fire hose reels in domestic, commercial and public buildings, hotels, hospitals, shopping centres and industrial systems

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Fully automatic water supply for fire extinguishing systems with type "F" fire hose reels in domestic, commercial and public buildings, hotels, hospitals, shopping centres and industrial systems

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία μέσου 50 °C
 • Ονομαστική πίεση 16 bar
 • Πίεση λειτουργίας έως 16 bar
 • Πίεση προσαγωγής από τη δεξαμενή < 1 bar
 • Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης στην κατάθλιψη R 21/2" - R 3"
 • Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης βαλβίδας πλωτήρα στη δεξαμενή 2 x G2”
 • Βαθμός προστασίας συσκευής χειρισμού IP 54
 • Ορθογώνια δεξαμενή (540 L)
Wilo-FLA-1
FLA-1

Σχεδιασμός

Pressure boosting system for fire extinguishing systems with indirect connection in accordance with DIN 14462.

With a vertical stainless steel high-pressure multistage centrifugal pump in glanded version

Χρήση

Fully automatic water supply for fire extinguishing systems with wall hydrants of the type "F" in domestic, commercial and public buildings, hotels, hospitals, shopping centres and also offices and industrial buildings

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Fully automatic water supply for fire extinguishing systems with wall hydrants of the type "F" in domestic, commercial and public buildings, hotels, hospitals, shopping centres and also offices and industrial buildings

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού 50 °C
 • Πίεση λειτουργίας 10 ή 16 bar
 • Πίεση προσαγωγής από τη δεξαμενή < 1 bar
 • Ονομαστικό πλάτος σύνδεσης στην κατάθλιψη R 2" - DN 125
 • Ονομαστικό πλάτος σύνδεσης στην αναρρόφηση Rp 2"- DN 125
 • Βαθμός προστασίας συσκευής χειρισμού IP 54
Wilo-FLA-2
FLA-2

Σχεδιασμός

Pressure boosting system for fire extinguishing systems with indirect connection in accordance with DIN 14462.

With 2 vertical stainless steel high-pressure multistage centrifugal pumps in glanded version

Χρήση

Fully automatic water supply for fire extinguishing systems with wall hydrants of the type "F" in domestic, commercial and public buildings, hotels, hospitals, shopping centres and also offices and industrial buildings

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Fully automatic water supply for fire extinguishing systems with wall hydrants of the type "F" in domestic, commercial and public buildings, hotels, hospitals, shopping centres and also offices and industrial buildings

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού 50 °C
 • Πίεση λειτουργίας 10 ή 16 bar
 • Πίεση προσαγωγής από τη δεξαμενή < 1 bar
 • Ονομαστικό πλάτος σύνδεσης στην κατάθλιψη R 2" - DN 125
 • Ονομαστικό πλάτος σύνδεσης στην αναρρόφηση Rp 2"- DN 125
 • Βαθμός προστασίας συσκευής χειρισμού IP 54
Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V
SiBoost Smart (FC) Helix V

Σχεδιασμός

Highly efficient water-supply unit ready for connection (non self-priming). With 2 to 4 vertically arranged glanded stainless steel high-pressure multistage centrifugal pumps from the Helix V series connected in parallel, including Smart Controller SC (available with and without frequency converter FC).

Χρήση

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems.
 • Pumping of drinking water, process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems.
 • Pumping of drinking water, process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 50 °C (προαιρετικά 70 °C)
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Πίεση λειτουργίας 16 bar (25 bar προαιρετικά)
 • Πίεση προσαγωγής 10 bar
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην τελική κατάθλιψη R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην προσαγωγή R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές στροφές 2850 σ.α.λ.
 • Βαθμός προστασίας IP 54 (συσκευή ρύθμισης SC)
 • Ασφάλεια A από την πλευρά του δικτύου, AC 3 σύμφωνα με την ισχύ κινητήρα και τις διατάξεις της επιχείρησης ηλεκτρισμού
 • Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας):

  • Πόσιμο και θερμό πόσιμο νερό
  • Νερό ψύξης
  • Νερό πυρόσβεσης

  Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι γενικά νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόϊνα υλικά. Η εγκατάσταση ανταποκρίνεται στο DIN 1988 (EN 806)

Wilo-SiFire EN
SiFire EN

Σχεδιασμός

Pressure boosting systems for fire fighting according to EN 12845.

Consists of 1 or 2 pumps, depending on the module, with horizontal base plate - EN 733 - with spacer coupling, electric or diesel motor and a multistage, vertical electric jockey pump.

Χρήση

Fully automatic water supply of fire extinguishing systems with a sprinkler system in residential, commercial, public and industrial buildings, as well as hotels, hospitals and department stores.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Fully automatic water supply of fire extinguishing systems with a sprinkler system in residential, commercial, public and industrial buildings, as well as hotels, hospitals and department stores.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz (1~230 V, 50 Hz για το πληκτρολόγιο της αντλίας ντίζελ)
 • Τυπικοί κινητήρες ισοδύναμοι προς IE2, κινητήρας ντίζελ με απευθείας ψεκασμό ή κινητήρας turbodiesel με ψύξη αέρα ή νερού
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +4°C έως +40°C (+10°C έως +40°C, όταν έχει εγκατασταθεί μια αντλία ντίζελ)
 • Μέγιστη θερμοκρασία μέσου +40°C
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar ή 16 bar
 • Μέγιστη πίεση προσαγωγής 6 bar
 • Παροχή 10 m³/h έως 750 m³/h
 • Μέγιστο ύψος άντλησης 128 m
 • Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης πλευράς κατάθλιψης DN 65 έως DN 250
 • Ονομαστικό διάμετρος σύνδεσης πλευράς προσαγωγής DN 50 έως DN 200
 • Βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα IP54
 • Κύρια/εφεδρική αντλία με οριζόντιο πλαίσιο βάσης κατά EN 733
 • Με σωληνώσεις και υδραυλικές συνδέσεις βαμμένες με εποξεική ρητίνη

 • Επιτρεπόμενα αντλούμενα ρευστά:

  • Όχι διαβρωτικό, καθαρό νερό
  • Νερό πυρόσβεσης

  Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι γενικά νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόϊνα υλικά. Η εγκατάσταση ανταποκρίνεται στο EN 12845

Πυρόσβεση σύμφωνα με τα υψηλότερα τεχνικά πρότυπα

Löschwasserversorgung

Οι αντλίες υψηλής απόδοσης της Wilo για εφαρμογές πυρόσβεσης παρέχουν εξειδικευμένες λύσεις και εγγυώνται την τήρηση των τοπικών κανονισμών. Εξίσου σημαντική είναι η απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλεια λειτουργίας τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η τεχνολογία αντλιών της Wilo είναι άξια της εμπιστοσύνης σας

Η τεχνολογία αντλιών της Wilo εγγυάται απρόσκοπτη λειτουργία και την εφαρμογή των υψηλότερων τεχνικών προτύπων. Ρωτήστε μας για την τεχνογνωσία της Wilo.

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Σχεδιασμός

Highly efficient, ready for connection water-supply unit (non self-priming) with 2 to 6 vertically arranged glanded stainless steel high-pressure multistage centrifugal pumps from the Helix V series switched in parallel, including Comfort Controller CC (available with and without frequency converter)

Χρήση

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems.
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems.
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 50 °C (προαιρετικά 70 °C)
 • Πίεση λειτουργίας 16 bar (25 bar προαιρετικά)
 • Πίεση προσαγωγής 10 bar
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην τελική κατάθλιψη R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην προσαγωγή R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές στροφές 2850 σ.α.λ.
 • Βαθμός προστασίας IP 54 (συσκευή ρύθμισης CC)
 • Ασφάλεια AC3 από την πλευρά τροφοδοσίας ρεύματος, σύμφωνα με την ισχύ κινητήρα και τις διατάξεις της επιχείρησης ηλεκτρισμού
 • Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας):

  • Πόσιμο και θερμό πόσιμο νερό
  • Νερό ψύξης
  • Νερό πυρόσβεσης

  Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι γενικά νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόϊνα υλικά

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Σχεδιασμός

Pressure boosting system with 2 to 6 parallel-switched, non self-priming stainless steel high-pressure multistage centrifugal pumps

Χρήση

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and industrial systems.
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and industrial systems.
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 50 °C (προαιρετικά 70 °C)
 • Πίεση λειτουργίας 16 bar (25 bar προαιρετικά)
 • Πίεση προσαγωγής 10 bar
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην τελική κατάθλιψη R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην προσαγωγή R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές στροφές 2850 σ.α.λ.
 • Βαθμός προστασίας IP 54 (συσκευή ρύθμισης CC)
 • Ασφάλεια AC3 από την πλευρά τροφοδοσίας ρεύματος, σύμφωνα με την ισχύ κινητήρα και τις διατάξεις της επιχείρησης ηλεκτρισμού
 • Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας):

  • Πόσιμο και θερμό πόσιμο νερό
  • Νερό ψύξης
  • Νερό πυρόσβεσης

  Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι γενικά νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόϊνα υλικά

Wilo-CronoNorm-NL
CronoNorm-NL

Σχεδιασμός

Single-stage, low-pressure centrifugal pump with axial suction, mounted on a baseplate.

Χρήση

 • Pumping of heating water (acc. to VDI 2035), cold water and water/glycol mixtures without abrasive substances in heating, cold water and cooling systems.
 • Applications for irrigation, building services, general industry, power stations, etc.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Pumping of heating water (acc. to VDI 2035), cold water and water/glycol mixtures without abrasive substances in heating, cold water and cooling systems.
 • Applications for irrigation, building services, general industry, power stations, etc.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Δείκτης ελάχιστης απόδοσης (MEI) ≥ 0,4
 • Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας -20°C έως +120°C
 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας IP 55
 • Ονομαστική διάμετρος DN 32 έως DN 150
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar
Wilo-CronoNorm-NLG
CronoNorm-NLG

Σχεδιασμός

Single-stage, low-pressure centrifugal pump with axial suction, mounted on a baseplate.

Χρήση

 • Pumping of heating water (acc. to VDI 2035), cold water and water/glycol mixtures without abrasive substances in heating, cold water and cooling systems.
 • Applications for irrigation, building services, general industry, power stations, etc.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Pumping of heating water (acc. to VDI 2035), cold water and water/glycol mixtures without abrasive substances in heating, cold water and cooling systems.
 • Applications for irrigation, building services, general industry, power stations, etc.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας -20 °C έως +120 °C
 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας IP55
 • Ονομαστικό εύρος DN 150 έως DN 300
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar
Wilo-Economy CO-MHI.../ER
Economy CO-MHI.../ER

Σχεδιασμός

Pressure boosting system with 2 to 4 parallel-switched, non-self-priming, horizontal high-pressure multistage centrifugal pumps made of stainless steel

Χρήση

 • For fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • For fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~230 V /400 V ±10 %, 50 Hz (άλλοι τύποι επί παραγγελία)
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 50 °C (70 °C προαιρετικά)
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Πίεση λειτουργίας 16 bar
 • Πίεση προσαγωγής 6 bar
 • Ονομαστικά πλάτη σύνδεσης, στην τελική κατάθλιψη Rp 1¼ ‐ DN 100
 • Ονομαστικά πλάτη σύνδεσης, πλευρά προσαγωγής Rp 1¼ ‐ DN 100
 • Ονομαστικός αριθμός στροφών 2850 σ.α.λ.
 • Βαθμός προστασίας IP 41/IP 54 προαιρετικά
 • Ασφάλεια A από την πλευρά του δικτύου, AC 3 σύμφωνα με την ισχύ κινητήρα και τις διατάξεις της επιχείρησης ηλεκτρισμού
 • Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας):

  • Νερό ψύξης
  • Πόσιμο νερό και νερό χρήσης
  • Νερό πυρόσβεσης (υγρός αγωγός, για ξηρά συγκροτήματα προσέξτε τις προδιαγραφές κατά DIN 1988 (EN 806) και τις προδιαγραφές των φορέων πυροπροστασίας!)

  Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι γενικά νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόινα υλικά

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V
SiBoost Smart (FC) Helix V

Σχεδιασμός

Highly efficient water-supply unit ready for connection (non self-priming). With 2 to 4 vertically arranged glanded stainless steel high-pressure multistage centrifugal pumps from the Helix V series connected in parallel, including Smart Controller SC (available with and without frequency converter FC).

Χρήση

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems.
 • Pumping of drinking water, process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems.
 • Pumping of drinking water, process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 50 °C (προαιρετικά 70 °C)
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Πίεση λειτουργίας 16 bar (25 bar προαιρετικά)
 • Πίεση προσαγωγής 10 bar
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην τελική κατάθλιψη R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην προσαγωγή R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές στροφές 2850 σ.α.λ.
 • Βαθμός προστασίας IP 54 (συσκευή ρύθμισης SC)
 • Ασφάλεια A από την πλευρά του δικτύου, AC 3 σύμφωνα με την ισχύ κινητήρα και τις διατάξεις της επιχείρησης ηλεκτρισμού
 • Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας):

  • Πόσιμο και θερμό πόσιμο νερό
  • Νερό ψύξης
  • Νερό πυρόσβεσης

  Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι γενικά νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόϊνα υλικά. Η εγκατάσταση ανταποκρίνεται στο DIN 1988 (EN 806)

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Σχεδιασμός

Highly efficient, ready for connection water-supply unit (non self-priming) with 2 to 6 vertically arranged glanded stainless steel high-pressure multistage centrifugal pumps from the Helix V series switched in parallel, including Comfort Controller CC (available with and without frequency converter)

Χρήση

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems.
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems.
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 50 °C (προαιρετικά 70 °C)
 • Πίεση λειτουργίας 16 bar (25 bar προαιρετικά)
 • Πίεση προσαγωγής 10 bar
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην τελική κατάθλιψη R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην προσαγωγή R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές στροφές 2850 σ.α.λ.
 • Βαθμός προστασίας IP 54 (συσκευή ρύθμισης CC)
 • Ασφάλεια AC3 από την πλευρά τροφοδοσίας ρεύματος, σύμφωνα με την ισχύ κινητήρα και τις διατάξεις της επιχείρησης ηλεκτρισμού
 • Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας):

  • Πόσιμο και θερμό πόσιμο νερό
  • Νερό ψύξης
  • Νερό πυρόσβεσης

  Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι γενικά νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόϊνα υλικά

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Σχεδιασμός

Pressure boosting system with 2 to 6 parallel-switched, non self-priming stainless steel high-pressure multistage centrifugal pumps

Χρήση

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and industrial systems.
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and industrial systems.
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 50 °C (προαιρετικά 70 °C)
 • Πίεση λειτουργίας 16 bar (25 bar προαιρετικά)
 • Πίεση προσαγωγής 10 bar
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην τελική κατάθλιψη R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην προσαγωγή R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές στροφές 2850 σ.α.λ.
 • Βαθμός προστασίας IP 54 (συσκευή ρύθμισης CC)
 • Ασφάλεια AC3 από την πλευρά τροφοδοσίας ρεύματος, σύμφωνα με την ισχύ κινητήρα και τις διατάξεις της επιχείρησης ηλεκτρισμού
 • Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας):

  • Πόσιμο και θερμό πόσιμο νερό
  • Νερό ψύξης
  • Νερό πυρόσβεσης

  Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι γενικά νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόϊνα υλικά

Wilo-CronoNorm-NL
CronoNorm-NL

Σχεδιασμός

Single-stage, low-pressure centrifugal pump with axial suction, mounted on a baseplate.

Χρήση

 • Pumping of heating water (acc. to VDI 2035), cold water and water/glycol mixtures without abrasive substances in heating, cold water and cooling systems.
 • Applications for irrigation, building services, general industry, power stations, etc.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Pumping of heating water (acc. to VDI 2035), cold water and water/glycol mixtures without abrasive substances in heating, cold water and cooling systems.
 • Applications for irrigation, building services, general industry, power stations, etc.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Δείκτης ελάχιστης απόδοσης (MEI) ≥ 0,4
 • Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας -20°C έως +120°C
 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας IP 55
 • Ονομαστική διάμετρος DN 32 έως DN 150
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar
Wilo-CronoNorm-NLG
CronoNorm-NLG

Σχεδιασμός

Single-stage, low-pressure centrifugal pump with axial suction, mounted on a baseplate.

Χρήση

 • Pumping of heating water (acc. to VDI 2035), cold water and water/glycol mixtures without abrasive substances in heating, cold water and cooling systems.
 • Applications for irrigation, building services, general industry, power stations, etc.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Pumping of heating water (acc. to VDI 2035), cold water and water/glycol mixtures without abrasive substances in heating, cold water and cooling systems.
 • Applications for irrigation, building services, general industry, power stations, etc.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας -20 °C έως +120 °C
 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας IP55
 • Ονομαστικό εύρος DN 150 έως DN 300
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar
Wilo-Economy CO-MHI.../ER
Economy CO-MHI.../ER

Σχεδιασμός

Pressure boosting system with 2 to 4 parallel-switched, non-self-priming, horizontal high-pressure multistage centrifugal pumps made of stainless steel

Χρήση

 • For fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • For fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems
 • Pumping of drinking water and process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~230 V /400 V ±10 %, 50 Hz (άλλοι τύποι επί παραγγελία)
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 50 °C (70 °C προαιρετικά)
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Πίεση λειτουργίας 16 bar
 • Πίεση προσαγωγής 6 bar
 • Ονομαστικά πλάτη σύνδεσης, στην τελική κατάθλιψη Rp 1¼ ‐ DN 100
 • Ονομαστικά πλάτη σύνδεσης, πλευρά προσαγωγής Rp 1¼ ‐ DN 100
 • Ονομαστικός αριθμός στροφών 2850 σ.α.λ.
 • Βαθμός προστασίας IP 41/IP 54 προαιρετικά
 • Ασφάλεια A από την πλευρά του δικτύου, AC 3 σύμφωνα με την ισχύ κινητήρα και τις διατάξεις της επιχείρησης ηλεκτρισμού
 • Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας):

  • Νερό ψύξης
  • Πόσιμο νερό και νερό χρήσης
  • Νερό πυρόσβεσης (υγρός αγωγός, για ξηρά συγκροτήματα προσέξτε τις προδιαγραφές κατά DIN 1988 (EN 806) και τις προδιαγραφές των φορέων πυροπροστασίας!)

  Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι γενικά νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόινα υλικά

Wilo-FLA Compact-1 Helix V
FLA Compact-1 Helix V

Σχεδιασμός

Pressure boosting system for fire fighting in accordance with DIN 14462 for indirect connection.

With a vertical, stainless steel high-pressure multistage centrifugal pump in glanded version and break tank.

Χρήση

Fully automatic water supply for fire extinguishing systems with type "F" fire hose reels in domestic, commercial and public buildings, hotels, hospitals, shopping centres and industrial systems

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Fully automatic water supply for fire extinguishing systems with type "F" fire hose reels in domestic, commercial and public buildings, hotels, hospitals, shopping centres and industrial systems

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία μέσου 50 °C
 • Ονομαστική πίεση 16 bar
 • Πίεση λειτουργίας έως 16 bar
 • Πίεση προσαγωγής από τη δεξαμενή < 1 bar
 • Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης στην κατάθλιψη R 11/2" - R 2"
 • Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης βαλβίδας πλωτήρα στη δεξαμενή G2"
 • Βαθμός προστασίας συσκευής χειρισμού IP 54
 • Στρογγυλή δεξαμενή (540 l)
Wilo-FLA Compact-2 Helix V
FLA Compact-2 Helix V

Σχεδιασμός

Pressure boosting system for fire fighting in accordance with DIN 14462 for indirect connection.

With 2 vertical, stainless steel high-pressure multistage centrifugal pumps in glanded version and break tank.

Χρήση

Fully automatic water supply for fire extinguishing systems with type "F" fire hose reels in domestic, commercial and public buildings, hotels, hospitals, shopping centres and industrial systems

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Fully automatic water supply for fire extinguishing systems with type "F" fire hose reels in domestic, commercial and public buildings, hotels, hospitals, shopping centres and industrial systems

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία μέσου 50 °C
 • Ονομαστική πίεση 16 bar
 • Πίεση λειτουργίας έως 16 bar
 • Πίεση προσαγωγής από τη δεξαμενή < 1 bar
 • Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης στην κατάθλιψη R 21/2" - R 3"
 • Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης βαλβίδας πλωτήρα στη δεξαμενή 2 x G2”
 • Βαθμός προστασίας συσκευής χειρισμού IP 54
 • Ορθογώνια δεξαμενή (540 L)
Wilo-FLA-1
FLA-1

Σχεδιασμός

Pressure boosting system for fire extinguishing systems with indirect connection in accordance with DIN 14462.

With a vertical stainless steel high-pressure multistage centrifugal pump in glanded version

Χρήση

Fully automatic water supply for fire extinguishing systems with wall hydrants of the type "F" in domestic, commercial and public buildings, hotels, hospitals, shopping centres and also offices and industrial buildings

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Fully automatic water supply for fire extinguishing systems with wall hydrants of the type "F" in domestic, commercial and public buildings, hotels, hospitals, shopping centres and also offices and industrial buildings

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού 50 °C
 • Πίεση λειτουργίας 10 ή 16 bar
 • Πίεση προσαγωγής από τη δεξαμενή < 1 bar
 • Ονομαστικό πλάτος σύνδεσης στην κατάθλιψη R 2" - DN 125
 • Ονομαστικό πλάτος σύνδεσης στην αναρρόφηση Rp 2"- DN 125
 • Βαθμός προστασίας συσκευής χειρισμού IP 54
Wilo-FLA-2
FLA-2

Σχεδιασμός

Pressure boosting system for fire extinguishing systems with indirect connection in accordance with DIN 14462.

With 2 vertical stainless steel high-pressure multistage centrifugal pumps in glanded version

Χρήση

Fully automatic water supply for fire extinguishing systems with wall hydrants of the type "F" in domestic, commercial and public buildings, hotels, hospitals, shopping centres and also offices and industrial buildings

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Fully automatic water supply for fire extinguishing systems with wall hydrants of the type "F" in domestic, commercial and public buildings, hotels, hospitals, shopping centres and also offices and industrial buildings

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού 50 °C
 • Πίεση λειτουργίας 10 ή 16 bar
 • Πίεση προσαγωγής από τη δεξαμενή < 1 bar
 • Ονομαστικό πλάτος σύνδεσης στην κατάθλιψη R 2" - DN 125
 • Ονομαστικό πλάτος σύνδεσης στην αναρρόφηση Rp 2"- DN 125
 • Βαθμός προστασίας συσκευής χειρισμού IP 54
Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V
SiBoost Smart (FC) Helix V

Σχεδιασμός

Highly efficient water-supply unit ready for connection (non self-priming). With 2 to 4 vertically arranged glanded stainless steel high-pressure multistage centrifugal pumps from the Helix V series connected in parallel, including Smart Controller SC (available with and without frequency converter FC).

Χρήση

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems.
 • Pumping of drinking water, process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Fully automatic water supply and pressure boosting in residential, commercial and public buildings, hotels, hospitals, department stores and for industrial systems.
 • Pumping of drinking water, process water, cooling water, fire water (apart from fire-extinguishing systems in accordance with DIN 14462 and with the approval of the local fire safety authorities) or other types of industrial water that do not attack the materials either chemically or mechanically and do not contain abrasive or long-fibre constituents.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 50 °C (προαιρετικά 70 °C)
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Πίεση λειτουργίας 16 bar (25 bar προαιρετικά)
 • Πίεση προσαγωγής 10 bar
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην τελική κατάθλιψη R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην προσαγωγή R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές στροφές 2850 σ.α.λ.
 • Βαθμός προστασίας IP 54 (συσκευή ρύθμισης SC)
 • Ασφάλεια A από την πλευρά του δικτύου, AC 3 σύμφωνα με την ισχύ κινητήρα και τις διατάξεις της επιχείρησης ηλεκτρισμού
 • Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας):

  • Πόσιμο και θερμό πόσιμο νερό
  • Νερό ψύξης
  • Νερό πυρόσβεσης

  Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι γενικά νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόϊνα υλικά. Η εγκατάσταση ανταποκρίνεται στο DIN 1988 (EN 806)

Wilo-SiFire EN
SiFire EN

Σχεδιασμός

Pressure boosting systems for fire fighting according to EN 12845.

Consists of 1 or 2 pumps, depending on the module, with horizontal base plate - EN 733 - with spacer coupling, electric or diesel motor and a multistage, vertical electric jockey pump.

Χρήση

Fully automatic water supply of fire extinguishing systems with a sprinkler system in residential, commercial, public and industrial buildings, as well as hotels, hospitals and department stores.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Fully automatic water supply of fire extinguishing systems with a sprinkler system in residential, commercial, public and industrial buildings, as well as hotels, hospitals and department stores.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz (1~230 V, 50 Hz για το πληκτρολόγιο της αντλίας ντίζελ)
 • Τυπικοί κινητήρες ισοδύναμοι προς IE2, κινητήρας ντίζελ με απευθείας ψεκασμό ή κινητήρας turbodiesel με ψύξη αέρα ή νερού
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +4°C έως +40°C (+10°C έως +40°C, όταν έχει εγκατασταθεί μια αντλία ντίζελ)
 • Μέγιστη θερμοκρασία μέσου +40°C
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar ή 16 bar
 • Μέγιστη πίεση προσαγωγής 6 bar
 • Παροχή 10 m³/h έως 750 m³/h
 • Μέγιστο ύψος άντλησης 128 m
 • Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης πλευράς κατάθλιψης DN 65 έως DN 250
 • Ονομαστικό διάμετρος σύνδεσης πλευράς προσαγωγής DN 50 έως DN 200
 • Βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα IP54
 • Κύρια/εφεδρική αντλία με οριζόντιο πλαίσιο βάσης κατά EN 733
 • Με σωληνώσεις και υδραυλικές συνδέσεις βαμμένες με εποξεική ρητίνη

 • Επιτρεπόμενα αντλούμενα ρευστά:

  • Όχι διαβρωτικό, καθαρό νερό
  • Νερό πυρόσβεσης

  Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι γενικά νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόϊνα υλικά. Η εγκατάσταση ανταποκρίνεται στο EN 12845

Κοινοποίηση σε άλλους

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Είμαστε στη διάθεση σας για τις ερωτήσεις σας. 
Για προσφορές: ask_offer@wilo.gr

 

 

 

T 210 6248300

F 210 6248360

Τροφοδοσία νερού πυρόσβεσης

Pioneering for You