Επιλογή αντλιών & Ανάλυση

Κοινοποίηση σε άλλους

Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο LCC

Με τον έλεγχο κόστους κύκλου ζωής LCC, μπορείτε να αιτιολογήσετε την προληπτική αντικατάσταση αντλιών. Το πρόγραμμα ελέγχου Wilo LCC υπολογίζει το πόσο οικονομικά λειτουργεί η υπάρχουσα αντλία θέρμανσης του πελάτη σας και σας προτείνει την ιδανική αντλία αντικατάστασης. Σε ένα φύλλο δεδομένων παρουσιάζεται σε ευρώ το υπολογισμένο ποσό που είναι δυνατό να εξοικονομηθεί, μαζί με το χρόνο απόσβεσης. Έτσι μπορείτε να δώσετε ένα πειστικό επιχείρημα στον πελάτη σας για να αντικαταστήσει τις αντλίες που ήδη έχει.

Ο υπολογισμός ενός παραδείγματος είναι ο καλύτερος τρόπος για να πείσετε τον πελάτη σας

Παρουσιάστε μια γρήγορη και εμπεριστατωμένη σύγκριση κόστους ανάμεσα στην περαιτέρω λειτουργία της υφιστάμενης συμβατικής αντλίας και της κατάστασης που θα προκύψει με την αντικατάσταση της από μια αντλία Wilo υψηλής απόδοσης, βασισμένης στις ανάγκες του πελάτη.

Τα επιχειρήματά σας: Οι δυνατότητες εξοικονόμησης δαπανών και ο χρόνος απόσβεσης

Υπολογίζοντας τις δυνατότητες εξοικονόμησης δαπανών και το χρόνο απόσβεσης δίνετε στον πελάτη σας ένα ασφαλές υπόβαθρο για να αποφασίσει μια προληπτική αντικατάσταση της αντλίας θέρμανσης.

Το πρόγραμμα ελέγχου Wilo-LCC θα το βρείτε στο διαδίκτυο:
Έλεγχος Wilo-LCC

Έτσι υπολογίζετε το κόστος κύκλους ζωής:

Αναζήτηση και εύρεση της υπάρχουσας αντλίας στη βάση δεδομένων.
Εάν η υπάρχουσα αντλία δεν είναι καταχωρημένη στη βάση δεδομένων, καταχωρήστε ορισμένα από τα στοιχεία της πινακίδας τύπου της.

Οι χαρακτηριστικές καμπύλες της επιλεγμένης υπάρχουσας αντλίας είναι άμεσα διαθέσιμες και το σημείο λειτουργίας της προτείνεται επίσης άμεσα, ώστε να χρησιμοποιηθεί απευθείας στον υπολογισμό. Εναλλακτικά μπορούν να υπολογιστούν στο περίπου η παροχή και το μανομετρικό.

Στο τέλος λαμβάνετε την κατάλληλη πρόταση για αντλία Wilo υψηλής απόδοσης, καθώς και τον υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής και των δύο αντλιών. Η εξοικονόμηση δαπανών και ο χρόνος απόσβεσης παρουσιάζονται σε δύο διαγράμματα.

Πριν εκτυπώσετε ή αποθηκεύσετε σε μορφή PDF το φύλλο δεδομένων, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
Έτσι έχετε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για μια επιτυχή πώληση για προληπτική αντικατάσταση αντλιών.

Κοινοποίηση σε άλλους

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Είμαστε στη διάθεση σας για τις ερωτήσεις σας. 
Για προσφορές: ask_offer@wilo.gr

 

 

 

T 210 6248300

F 210 6248360

Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο LCC

Pioneering for You