Αυτοματισμός κτιρίου

Κοινοποίηση σε άλλους

Διαχείριση δίδυμων αντλιών

Απλή. Αποδοτική.

Με την διαχείριση δίδυμων αντλιών της Wilo δεν απαιτείται πλέον περίπλοκος σχεδιασμός για τον έλεγχο ζεύγους αντλιών. Η λειτουργία διεξάγεται ανάλογα με την εφαρμογή ως λειτουργία κύριας και εφεδρικής αντλίας (main/stand by) ή ως λειτουργία αντλίας βασικού φορτίου και φορτίου αιχμής (peak operation). Η μετάθεση της λειτουργίας ή η λειτουργία αιχμής πραγματοποιείται αυτόματα ανάλογα με το φορτίο ή τη βλάβη που παρουσιάζεται.

Εξοικονόμηση δαπανών στο σχεδιασμό έργων

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι η δίδυμη αντλία παρακολουθείται στον αυτοματισμό κτιρίου ως μια μοναδική αντλία. Αυτό εξοικονομεί δαπάνες σχεδιασμού. Σε ορισμένα πεδία απόδοσης εξοικονομείται μάλιστα και ενέργεια: Η Wilo γνωρίζει επακριβώς, πότε οι δύο αντλίες σε μικρό αριθμό στροφών είναι οικονομικότερες από τη μια αντλία σε υψηλό αριθμό στροφών.

Διαχείριση δίδυμων αντλιών ως βασικός εξοπλισμός

  • Σειρά IP-E/DP-E
  • Σειρά IL-E/DL-E

Διαχείριση δίδυμων αντλιών με μονάδα IF

Η διεπαφή δίδυμων αντλιών περιλαμβάνεται σε όλες τις μονάδες IF που διατίθενται για αυτήν την κατασκευαστική σειρά:

  • Σειρά Stratos/Stratos-D/Stratos-Z
Κοινοποίηση σε άλλους

Wilo Service Helpline -Ανοιχτή Γραμμή Service

Εργάσιμες μέρες
08:00 έως 16:00 καλείτε στο 210-6248300 ή 210-6248372.
16:00 έως 21:00 καλείτε στο 800-11-89999 (από σταθερό) και 210-6216211 (από κινητό).
Αργίες και Σαββατοκύριακα
09:00 έως 21:00 καλείτε στο 800-11-89999 (από σταθερό) και 210-6216211 (από κινητό).

T +30 210 6248300

F +30 210 6248360

Διαχείριση δίδυμων αντλιών

Pioneering for You