Αυτοματισμός κτιρίου

Κοινοποίηση σε άλλους

"WILO IR-Stick" για υπολογιστή

Το "Wilo IR-Stick" για υπολογιστή, συγκεντρώνει όλες τις δυνατότητες της ασύρματης διάγνωσης αντλιών σε ένα εργαλείο software. Δεν καλύπτει μόνο τις γνωστές και καταξιωμένες λειτουργίες του "WILO IR-Monitor" και του WILO IR-Modul", αλλά και τις πολλαπλές δυνατότητες ρύθμισης της νεότερης γενιάς αντλιών.

Κοινοποίηση σε άλλους

Wilo Service Helpline -Ανοιχτή Γραμμή Service

Εργάσιμες μέρες
08:00 έως 16:00 καλείτε στο 210-6248300 ή 210-6248372.
16:00 έως 21:00 καλείτε στο 800-11-89999 (από σταθερό) και 210-6216211 (από κινητό).
Αργίες και Σαββατοκύριακα
09:00 έως 21:00 καλείτε στο 800-11-89999 (από σταθερό) και 210-6216211 (από κινητό).

T +30 210 6248300

F +30 210 6248360

IR (Υπέρυθρη επικοινωνία)

Pioneering for You