Αυτοματισμός κτιρίου

Κοινοποίηση σε άλλους

Λειτουργία ελέγχου και μηνυμάτων

Η ιδιαίτερη προσφορά της Wilo για εσάς: Εκτεταμένες λειτουργίες για έλεγχο και διασύνδεση

Η Wilo προσφέρει εκτεταμένες δυνατότητες διασύνδεσης με επαφές και διεπαφές τάσης / ρεύματος στον αυτοματισμό κτιρίου: Εκτός από τα συστήματα ελέγχου μέσω διεπαφών επικοινωνίας η Wilo παρέχει και συστήματα ελέγχου και μηνυμάτων μέσω κλασικών συνδέσεων πολλών κλώνων. Στην περίπτωση αυτή οι συνδέσεις πραγματοποιούνται, ανάλογα με τον τύπο της αντλίας, είτε πάνω στην αντλία, είτε σε μια προαιρετική μονάδα IF, ή σε έναν μετατροπέα διεπαφής.

Μετατροπέας διεπαφής

digicon lin 02 0601

Οι μετατροπείς διεπαφής AnaCon (ή αντίστοιχα DigiCon-A ως συμπλήρωμα των DigiCon και DigiCon-Modbus) προϋποθέτουν στις αντλίες την ύπαρξη μονάδων IF PLR και παρέχουν τις εξής λειτουργίες:

 • Είσοδος ελέγχου 0-10 V
 • Είσοδος ελέγχου «Προτεραιότητα Off» (Ext. Off)
 • Είσοδος ελέγχου «Προτεραιότητα Max» (Ext. Off)
 • Είσοδος ελέγχου «Προτεραιότητα Min» (Ext. Min)
 • Είσοδος ελέγχου «Προτεραιότητα On» (Ext. On)
 • Συλλογικό μήνυμα βλάβης (SSM)
 • Συλλογικό μήνυμα λειτουργίας (SBM)

Λεπτομέρειες λειτουργίας

Είσοδος ελέγχου 0-10 V ή 0/4-20 mA (Επιθυμητή τιμή ή Ταχύτητα περιστροφής)

up

Η αναλογική είσοδος ελέγχου μπορεί ανάλογα με τον τύπο της αντλίας να παρέχει μια προδιαγεγραμμένη ονομαστική τιμή για τον επιλεγμένο τρόπο ρύθμισης ή αντίστοιχα ένα προδιαγεγραμμένο αριθμό στροφών για τον κινητήρα. Το φυσικό μέγεθος της εισόδου, όπως και ο τρόπος ελέγχου αναγράφονται πίσω από την εκάστοτε κατασκευαστική σειρά. Η λειτουργία μετάδοσης εξαρτάται από τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Στις παρακάτω κατασκευαστικές σειρές περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό μια αντίστοιχη είσοδος:

VeroLine IP-E/DP-E 0-10 V, 0/4-20 mA

Χαρακτηριστική καμπύλη: Control Input IP-E

IL-E 0/ -100/4/ -20

Χαρακτηριστική καμπύλη: Control Input IL-E

CronoLine IL-E...BF/DL-E...BF 0-10 V 0/4-20 mA ονομαστική τιμή Δ p-c, προδιαγεγραμμένος αριθμός στροφών

MultiVert MVIE 0-10 V, 0/4-20 mA ονομαστική τιμή p, προδιαγεγραμμένος αριθμός στροφών

Περαιτέρω κατασκευαστικές σειρές

Για περαιτέρω κατασκευαστικές σειρές διατίθενται οι ακόλουθες μονάδες IF ή προαιρετικές μονάδες:

Stratos/Stratos-D/Stratos-Z 0-10 V ονομαστική τιμή Δp-c, Δp-v , Δp(T), προδιαγεγραμμένος αριθμός στροφών: Μονάδα IF Stratos SBM, μονάδα IF Stratos Ext. Off, μονάδα IF Ext. Min

 

Είσοδος ελέγχου - "Προτεραιότητα Off" (Ext. Off)

up

Στις παρακάτω κατασκευαστικές σειρές περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό μια αντίστοιχη είσοδος:

 • VeroLine IP-E/DP-E
 • CronoLine IL-E/DL-E
 • CronoLine IL-E...BF/DL-E...BF
 • Multivert-MVIE

Για άλλες κατασκευαστικές σειρές διατίθενται οι ακόλουθες μονάδες IF ή προαιρετικές μονάδες:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: Μονάδα IF Stratos Ext. Off, μονάδα IF Ext. Off/SBM

Λήψη αρχείων

Είσοδος ελέγχου - "Προτεραιότητα Min" (Ext. Min)

up

Για τις παρακάτω κατασκευαστικές σειρές διατίθενται μονάδες IF ή προαιρετικές μονάδες:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: Μονάδα IF Stratos Ext. Min

Λήψη αρχείων

Συλλογικό μήνυμα βλάβης (SSM)

up

Στις παρακάτω κατασκευαστικές σειρές περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό μια επαφή χωρίς δυναμικό (ψυχρή επαφή):

 • VeroLine IP-E/DP-E
 • CronoLine IL-E/DL-E
 • CronoLine IL-E...BF/DL-E...BF
 • Multivert-MVIE
 • Stratos/Stratos-Z/Stratos-D

Συλλογικό μήνυμα λειτουργίας (SBM)

up

Στις παρακάτω κατασκευαστικές σειρές περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό μια επαφή χωρίς δυναμικό (ψυχρή επαφή):

 • VeroLine IP-E/DP-E
 • CronoLine IL-E/DL-E
 • CronoLine IL-E...BF/DL-E...BF
 • Multivert-MVIE


Για άλλες κατασκευαστικές σειρές διατίθενται οι ακόλουθες μονάδες IF ή προαιρετικές μονάδες:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: Μονάδα IF Stratos Ext. Off/SBM, μονάδα IF SBM

Λήψη αρχείων

Κοινοποίηση σε άλλους

Wilo Service Helpline -Ανοιχτή Γραμμή Service

Εργάσιμες μέρες
08:00 έως 16:00 καλείτε στο 210-6248300 ή 210-6248372.
16:00 έως 21:00 καλείτε στο 800-11-89999 (από σταθερό) και 210-6216211 (από κινητό).
Αργίες και Σαββατοκύριακα
09:00 έως 21:00 καλείτε στο 800-11-89999 (από σταθερό) και 210-6216211 (από κινητό).

T +30 210 6248300

F +30 210 6248360

Λειτουργίες ελέγχου και μηνυμάτων

Pioneering for You