Αυτοματισμός κτιρίου

Κοινοποίηση σε άλλους

LON

Σύστημα διαύλου τυποποιημένο και ανεξάρτητο από κατασκευαστές για τη δημιουργία τοπικών δικτύων βάσει ευφυών αισθητήρων, κινητήρων και ελεγκτών για την ελεύθερη καλωδίωση διαύλου. Η επικοινωνία γίνεται μέσω των στάνταρ μεταβλητών δικτύου (SNVT). Αυτές περιγράφονται στο διεθνώς τυποποιημένο Functional profile: pump controller 8120

Πλεονεκτήματα:

  • Παγκοσμίως ενιαίο πρότυπο διαύλου
  • Ελάχιστες δαπάνες καλωδίωσης σε ελεύθερη τοπολογία διαύλου

Μελέτη του έργου ανεξαρτήτως κατασκευαστή: Χάρη στο σύστημα LON

Το LON είναι ένα σύστημα επικοινωνίας που επιτρέπει αφενός την κάθετη επικοινωνία μεταξύ όλων των επιπέδων αυτοματισμού, ενώ καθιστά αφετέρου δυνατή την ελεύθερη τοπολογία με τη χρήση δύο κλώνων TP/FT10. Με το σύστημα LON εισήχθηκαν προφίλ που επιτρέπουν τη μελέτη έργου ανεξαρτήτως κατασκευαστή.

Απευθείας δικτύωση συσκευών

Το σύστημα LON βασίζεται στην αρχή της αποκέντρωσης. Επιτρέπει την απευθείας δικτύωση οποιωνδήποτε συσκευών χωρίς τον καθορισμό ιεραρχίας εντός του δικτύου. Μέσω του ορισμού διαφόρων μέσων και της χρήσης ενός αριθμού δικτύου, μπορούν να υλοποιηθούν πολύπλοκες εφαρμογές. Οι λογικές συνδέσεις μεταξύ των μεταβλητών του δικτύου δημιουργούνται με ένα εργαλείο μελέτης έργου και αποθηκεύονται σε μια καθολική τράπεζα δεδομένων. Ο ενιαίος τρόπος χρήσης των προϊόντων διαφόρων κατασκευαστών εξασφαλίζεται μέσω του ορισμού προφίλ εφαρμογών.

Το προφίλ λειτουργίας LON επιτρέπει πολλές και διάφορες εφαρμογές

Οι λύσεις της Wilo βασίζονται στο προφίλ λειτουργίας LON 8120 για τις αντλίες. Στο σύστημα LON το "αντικείμενο αντλία" αντιπροσωπεύει πάντοτε το "σύστημα αντλία". Δεν παίζει ρόλο το αν είναι συνδεδεμένη μια μεμονωμένη αντλία, μια δίδυμη αντλία ή μια εγκατάσταση πολλών αντλιών. Παρακάτω θα βρείτε τις λεπτομέρειες για τις μεμονωμένες συνδέσεις Wilo-LON και τα απαραίτητα στοιχεία για τη μελέτη έργου.

Περιγραφή IF Module

Κατασκευαστικές σειρές

  • Σειρά Stratos/Stratos-D/Stratos-Z

Κατασκευαστικές σειρές

  • Σειρά IP-E/DP-E
  • Σειρά IL-E/DL-E - Σειρά Economy MHIE
  • Σειρά Multivert MVIE
  • Σειρά Helix VE

Μονάδα επιλογής LON CC

cc lon modul  pic 01 0708 gr

Λήψη αρχείων

Κατασκευαστικές σειρές

  • Σειρά Wilo-Comfort CO.... /CC
  • Σειρά Wilo-Comfort COR.... /CC
Κοινοποίηση σε άλλους

Wilo Service Helpline -Ανοιχτή Γραμμή Service

Εργάσιμες μέρες
08:00 έως 16:00 καλείτε στο 210-6248300 ή 210-6248372.
16:00 έως 21:00 καλείτε στο 800-11-89999 (από σταθερό) και 210-6216211 (από κινητό).
Αργίες και Σαββατοκύριακα
09:00 έως 21:00 καλείτε στο 800-11-89999 (από σταθερό) και 210-6216211 (από κινητό).

T +30 210 6248300

F +30 210 6248360

LON

Pioneering for You