Αυτοματισμός κτιρίου

Κοινοποίηση σε άλλους

Μονάδα επικοινωνίας CanOpen

Διεπαφή υψηλής ταχύτητας Wilo-CAN μεγάλης δυναμικότητας

Αυτό που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη σειρά Stratos είναι πια στάνταρ στη Wilo: Η διεπαφή υψηλής ταχύτητας Wilo-CAN. Η διεπαφή Wilo-CAN τηρεί το βιομηχανικό πρότυπο CANopen και επομένως αποτελεί ένα ανοικτό σύστημα. Ως γνήσιος δίαυλος Multimaster επιτρέπει ταυτόχρονα την άμεση επικοινωνία. Αυτό εξασφαλίζει μια ιδιαίτερα δυναμική λειτουργία - πρόκειται για τεχνολογία που έχει καταξιωθεί καθολικά ως στάνταρ και στον τομέα του αυτοκινήτου.

Δοκιμασμένος μηχανισμός για τη μετάδοση δεδομένων

Για να είναι εφικτή η χρησιμοποίηση του δυναμικού εύρους του διαύλου CAN στις βιομηχανικές εφαρμογές χωρίς ιδιαίτερες δαπάνες, το πρότυπο CANopen διαθέτει ένα μηχανισμό για την υλοποίηση μιας κυκλικής μετάδοσης δεδομένων οδηγούμενης από συμβάντα. Εδώ χρησιμοποιείται η διεπαφή CAN κατά ISO 11898, που επιτρέπει ταχύτητες δεδομένων έως 1 Mbit/s.

Προφίλ συσκευών για μια ενιαία εφαρμογή

Με βάση τα παραπάνω δημιουργήθηκαν προφίλ για διάφορες κατηγορίες συσκευών, που εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα και την ενιαία εφαρμογή τους. Το προφίλ συσκευής CiA 450 ορίζει τις ιδιότητες των αντλίων για τα υγρά μέσα. Οι αντλίες της Wilo με διεπαφή διαύλου CAN πληρούν ήδη σήμερα τις απαιτήσεις της βάσης όλων των προφίλ συσκευών, δηλαδή το CiA DS 301. Με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών φύλλων δεδομένων (αρχεία .eds) είναι εύκολη μια χρήση με τα συνήθη προγράμματα διαμόρφωσης διαύλου SPS ή αντίστοιχα CANopen.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα «CANopen» θα βρείτε στην ενότητα «CAN στον αυτοματισμό».

Περιγραφή IF Module

Μονάδα IF Stratos CAN

if modul dp str  lin 01 0908

Λήψη αρχείων

Κατασκευαστικές σειρές

  • Σειρά Stratos/Stratos-D/Stratos-Z με διεπαφή διαύλου CAN

Μονάδα IF CAN

if modul modbus  lin 01 0908

Λήψη αρχείων

Κατασκευαστικές σειρές

  • Σειρά CronoLine IL-E/DL-E (SW >=4.00)
  • Σειρά VeroLine IP-E/DP-E (ab (SW >=3.00)
  • Σειρά Economy MHIE (SW >=3.00)
  • Σειρά Multivert MVIE (1,1 – 4 kW SW >= 3.00, 5,5 – 7,5 kW SW >= 4.00)
  • Σειρά Helix VE (1,1 – 4 kW SW >= 3.00, 5,5 – 7,5 kW SW >= 4.00)
Κοινοποίηση σε άλλους

Wilo Service Helpline -Ανοιχτή Γραμμή Service

Εργάσιμες μέρες
08:00 έως 16:00 καλείτε στο 210-6248300 ή 210-6248372.
16:00 έως 21:00 καλείτε στο 800-11-89999 (από σταθερό) και 210-6216211 (από κινητό).
Αργίες και Σαββατοκύριακα
09:00 έως 21:00 καλείτε στο 800-11-89999 (από σταθερό) και 210-6216211 (από κινητό).

T +30 210 6248300

F +30 210 6248360

Μονάδα επικοινωνίας CanOpen

Pioneering for You