Αυτοματισμός κτιρίου

Κοινοποίηση σε άλλους

PLR

Απλό και δοκιμασμένο στην πράξη: Το πρωτόκολλο PLR της Wilo

Το PLR είναι το δοκιμασμένο στην πράξη πρωτόκολλο της Wilo για την επικοινωνία με αντλίες. Βασίζεται στην σύνδεση σημείου προς σημείο και δεν απαιτεί εκχώρηση διεύθυνσης. Πολλές ήδη υπάρχουσες διασυνδέσεις στον αυτοματισμό κτιρίου βασίζονται σε αυτήν την τεχνολογία. Το PLR είναι μια κλασική σύνδεση σημείου προς σημείο μεταξύ αντλίας και ελεγκτή αντλίας. Γι' αυτό χρειάζεται για κάθε μια αντλία και μια πραγματική διεπαφή.

Ιδανικός για τη σύνδεση πολλών αντλιών μεταξύ τους: Ο μετατροπέας διεπαφής DigiCon

Το ειδικό πρωτόκολλο της Wilo είναι απλό, βασίζεται στην αρχή του βρόχου ρεύματος και καθιστά εφικτή τη διαβίβαση σημάτων σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Για τη σύνδεση πολλών αντλιών μεταξύ τους μέσω μιας διεπαφής RS485 η Wilo διαθέτει τον μετατροπέα διεπαφής DigiCon.

Περιγραφή IF Module

Μονάδα IF Stratos PLR

if modul dp str  lin 01 0908

Λήψη αρχείων

Κατασκευαστικές σειρές

  • Σειρά Stratos/Stratos-D/Stratos-Z

Μονάδα IF PLR

if modul modbus  lin 01 0908

Λήψη αρχείων

Κατασκευαστικές σειρές

  • Σειρά IP-E/DP-E
  • Σειρά IL-E/DL-E
  • Σειρά Economy MHIE
  • Σειρά Multivert MVIE
  • Σειρά Helix VE

Μετατροπέας διεπαφής Wilo-DigiCon

digicon  lin 02 0601

Λήψη αρχείων

Περιγραφή

Ο μετατροπέας διεπαφής Wilo-DigiCon μετατρέπει το πρωτόκολλο PLR στη δοκιμασμένη στην πράξη και ευρέως χρησιμοποιούμενη διεπαφή RS485. Έτσι όλες οι αντλίες της Wilo που έχουν διεπαφή PLR γίνονται ικανές για επικοινωνία μέσω διαύλου. Σε έναν μετατροπέα διεπαφής μπορούν να συνδεθούν έως και 4 αντλίες.

Κοινοποίηση σε άλλους

Wilo Service Helpline -Ανοιχτή Γραμμή Service

Εργάσιμες μέρες
08:00 έως 16:00 καλείτε στο 210-6248300 ή 210-6248372.
16:00 έως 21:00 καλείτε στο 800-11-89999 (από σταθερό) και 210-6216211 (από κινητό).
Αργίες και Σαββατοκύριακα
09:00 έως 21:00 καλείτε στο 800-11-89999 (από σταθερό) και 210-6216211 (από κινητό).

T +30 210 6248300

F +30 210 6248360

PLR

Pioneering for You