Υπηρεσίες στα μέτρα σας

Κοινοποίηση σε άλλους

Συντήρηση

Υπηρεσίες συντήρησης Wilo - ο προληπτικός έλεγχος και συντήρηση εξασφαλίζουν την εγκατάσταση.

Σας προσφέρουμε μια ποικιλία επιλογών για τον τακτικό έλεγχο της ομαλής λειτουργίας των προϊόντων μας, ώστε να εξασφαλίσουμε την αξιόπιστη λειτουργία τους μακροπρόθεσμα. Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες συντήρησης στις ατομικές σας ανάγκες.

Οι υπηρεσίες μας:

maintenance icon
  • Επαγγελματικός έλεγχος αντλίας και συστήματος, συντήρηση και επισκευή
  • Συντήρηση και επαναρρύθμιση συστήματος
  • Τυποποιημένες επιλογές και πακέτα συντήρησης
  • Ατομικές λύσεις συντήρησης και πλήρη πακέτα τεχνικής υποστήριξης
  • Καταγραφή των εργασιών συντήρησης σε λίστα ελέγχου
Κοινοποίηση σε άλλους

Wilo Service Helpline -Ανοιχτή Γραμμή Service

Εργάσιμες μέρες
08:00 έως 16:00 καλείτε στο 210-6248300 ή 210-6248372.
16:00 έως 21:00 καλείτε στο 800-11-89999 (από σταθερό) και 210-6216211 (από κινητό).
Αργίες και Σαββατοκύριακα
09:00 έως 21:00 καλείτε στο 800-11-89999 (από σταθερό) και 210-6216211 (από κινητό).

T +30 210 6248300

F +30 210 6248360

Συντήρηση

Pioneering for You