Δοκιμαστήριο Μεγάλων Αντλιών

Κοινοποίηση σε άλλους

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η διεύθυνσή μας

WILO Hellas

Αγίου Αθανασίου 80
145 69 Άνοιξη

Η τεχνολογία της Wilo και η εμπειρία των ανθρώπων της στη διάθεση των επαγγελματιών.

Το Δοκιμαστήριο επισκευασμένων αντλιών αποτελείται από δυο ανεξάρτητες δεξαμενές για δοκιμές αντλιών καθαρών και ακαθάρτων υδάτων. Η κάθε δεξαμενή έχει ανεξάρτητη διάταξη δοκιμών και μετρήσεων.

Υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης δοκιμών σε καινούριες αλλά και σε επισκευασμένες αντλίες καθώς και σε αντλίες Wilo ή άλλων κατασκευαστών.

Για τις αντλίες ξηρού τύπου καθώς και για τα πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα υπάρχει δυνατότητα δοκιμής και μέτρησης NPSH.

Με το πέρας της δοκιμής δίνεται στον πελάτη πιστοποιητικό των δοκιμών με τις μετρήσεις απόδοσης της κάθε αντλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα Service.

 

Δοκιμαστήριο αντλιών ακαθάρτων υδάτων

Δοκιμαστήριο αντλιών καθαρών υδάτων

Κοινοποίηση σε άλλους

Wilo Service Helpline -Ανοιχτή Γραμμή Service

Εργάσιμες μέρες
08:00 έως 16:00 καλείτε στο 210-6248300 ή 210-6248372.
16:00 έως 21:00 καλείτε στο 800-11-89999 (από σταθερό) και 210-6216211 (από κινητό).
Αργίες και Σαββατοκύριακα
09:00 έως 21:00 καλείτε στο 800-11-89999 (από σταθερό) και 210-6216211 (από κινητό).

T +30 210 6248300

F +30 210 6248360

Pioneering for You